O nama

Tvrtka: Hattrick-PSK društvo s ograničenom odgovornošću za priređivanje igara na sreću
Skraćeni naziv: Hattrick-PSK d.o.o.
Sjedište i adresa: Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 14
Osnovna djelatnost: Djelatnost kladionica
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor: Jerko Šarić
Telefon: 01/2399-200
Telefaks: 01/2399-228
Besplatni info-telefon: 0800-200-133
Email: podrska@psk.hr
Web adresa: www.psk.hr
Matični broj (MB): 01366904
OIB: 92265244213
Matični broj subjekta (MBS): 080223744, Trgovački sud u Splitu
Temeljni kapital: 78.228.400,00 kn, uplaćen u cijelosti
Žiro račun: IBAN: HR89 24020061100587683
Poslovna banka: Erste&SteiermÄrkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski Trg 3a
Godina osnivanja: 1998
Broj zaposlenih: 728 (stanje zaključno sa 25.01.2016.g.)
Odobrenje za priređivanje igre klađenja putem interneta: KLASA: UP/I-461-05/12-01/25
URBROJ, 513-07-21-07/12-2
Zagreb, 16. ožujak 2012.
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem