PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ova Pravila o privatnosti opisuju način na koji postupamo s informacijama i podacima koje dijelite s nama kako bismo Vam omogućili optimalno korištenje usluga igara na sreću koje pružamo putem našeg mrežnog mjesta i mreže prodajnih mjesta.

Obrađivat ćemo Vaše osobne podatke koje nam pružite (bilo putem našeg mrežnog mjesta, obrasca prijave za korisnike ili bilo kojeg drugog sredstva) ili koje drukčije pohranjujemo na način i u svrhe određene u ovim Pravilima o privatnosti. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka provode se u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, osobito u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ili zakonodavstvom koje će ga izmijeniti i dopuniti ili zamijeniti u budućnosti, npr. Opća uredba o zaštiti podataka.

1. Tko je voditelj obrade podataka?

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je društvo Hattrick-PSK d.o.o., sa sjedištem u ulici Svetog Leopolda Mandića 14, 21204 Dugopolje, Hrvatska, OIB: 92265244213 ("Hattrick-PSK" ili "mi").

U slučaju bilo kojih zahtjeva koji se odnose na obradu Vaših osobnih podataka ili u slučaju ostvarivanja Vaših prava navedenih u donjem članku 4., molimo kontaktirajte nas na 0800 200 133 ili nam pošaljite e-mail na podrska@psk.hr. Također možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na dpo@hattrick.hr

2. Koje osobne podatke prikupljamo o Vama? U koju svrhu i koliko dugo ih prikupljamo?

Obrađujemo Vaše osobne podatke samo u mjeri utvrđenoj određenim uslugama koje Vam pružamo ili drugim svrhama obrade, odnosno:

  • 2.1 U svrhu pružanja usluge igara na sreću, koje organiziramo putem naših mrežnih mjesta, obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, mjesto i poštanski broj, OIB, datum rođenja, adresu e- pošte, korisničko ime, korisničku lozinku, broj telefona/mobitela, broj tekućeg računa, broj osobne iskaznice. Za ovo sudjelovanje potrebna je prethodna registracija. Navedene osobne podatke u određenim slučajevima obrađujemo i u svrhu pružanja usluge igara na sreću organiziranih na mjestima prodaje. Pravna osnova za takvu obradu je izvršavanje ugovora (odnosno pružanje usluga igara na sreću) kojeg ste ugovorna strana. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje trajanja ugovornog odnosa.
  • 2.2 U svrhu usklađenosti s obvezama određenim posebnim zakonodavstvom koje se primjenjuje na nas, osobito Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o računovodstvu ili Općim poreznim zakonom, obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, datum rođenja, mjesto rođenja, OIB, državljanstvo, naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja, datum i vrijeme transakcije, iznos i valutu u kojoj je transakcija izvršena, svrhu transakcije u slučaju utvrđivanja visokog rizika od pranja novca ili financiranja terorizma. Obrada se temelji na usklađenosti s pravnim obvezama kojima podliježemo. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje određeno pojedinim zakonodavstvom ali ne duže od 11 godina od godine u kojoj je došlo do prestanka ugovornog odnosa.
  • 2.3 U svrhu promidžbe naših proizvoda i usluga, možemo Vas kontaktirati putem e-pošte ili telefona čak i bez Vaše prethodne privole. Međutim, u svakom trenutku možete odbiti primati takve vrste marketinških obavijesti (odnosno možete zatražiti isključenje iz baze podataka). Podaci o Vašem elektroničkom kontaktu obrađivat će se na razdoblje trajanja ugovornog odnosa osim ako ne zatražite isključenje iz njega.
  • 2.4 U svrhu distribucije komercijalnih obavijesti koje se odnose na naše usluge, možemo obraditi Vaše osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, kontakt podatke (adresu elektroničke pošte, broj telefona/mobitela), spol, podatke u vezi s vašim aktivnostima i interesima na računu za online klađenje/casino , IP adresa, kolačići, podaci o pretraživanju i podaci vezani za ponašanje. Takva obrada temelji se na danoj privoli. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme trajanja privole.
  • 2.5 U svrhu provođenja analize Vašeg ponašanja i preferencija (odnosno izrade profila) koja će nam pomoći da prilagodimo naše ponude i oglašavanje Vašim određenim interesima i potrebama, možemo obrađivati Vaše osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, kontakt podatke (adresu elektroničke pošte, broj telefona/mobitela), spol, podatke u vezi s vašim aktivnostima i interesima na računu za online klađenje/casino, IP adresa, kolačići, podaci o pretraživanju i podaci vezani za ponašanje. Takva obrada temelji se na privoli danoj tijekom procesa registracije. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme trajanja privole.
  • 2.6 U svrhu osiguravanja funkcionalnosti obrasca za registraciju i portala za igre na sreću, možemo obrađivati Vaše osobne podatke u opsegu tehničkih kolačića i povezanih tehničkih podataka. Pravna osnova za takvu obradu je ispunjenje ugovora (odnosno pružanje usluga igara na sreću) kojeg ste ugovorna strana. Osobni podaci obrađivat će se i pohranjivati na razdoblje koje je potrebno za osiguravanje funkcionalnosti mrežnog mjesta (odnosno samo nekoliko dana ili tjedana, u konačnici za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, ako je potrebno).
  • 2.7 U sigurnosne svrhe i svrhe zaštite naše imovine, možemo obrađivati video zapise s naših prodajnih mjesta koji snimaju Vaše lice. Ova obrada temelji se na našim legitimnim interesima te će se osobni podaci obrađivati na razdoblje potrebno za ispunjenje ove svrhe, obično samo nekoliko dana, maksimalno tjedana.
  • 2.8 Osim toga, moramo obrađivati i pohranjivati Vaše osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, datum rođenja, adresu elektroničke pošte, broj telefona/mobitela, korisničko ime, korisničku lozinku, IP adresu, broj ugovora, broj tekućeg računa, u svrhu mogućih zahtjeva u budućnosti. Ova obrada temelji se na našem legitimnom interesu ili legitimnom interesu treće strane. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje potrebno za ispunjenje ove svrhe, međutim, ne duže od razdoblja od deset godina od početka zastarnog roka u svakom pojedinom slučaju.

3. Kome otkrivamo vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci mogu se otkriti pouzdanim trećim stranama koji nam pružaju administrativnu i tehničku podršku, odnosno izvršiteljima obrade podatka. Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s institucijama za platni promet ako je to nužno za izvršenje usluga priređivanja igara na sreću na daljinu, s državnim tijelima ili nadležnim tijelima ako je navedeno potrebno u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, s vanjskim savjetnicima i s drugim osobljem koje podliježe obvezi čuvanja povjerljivosti podataka.

Samo ograničen broj naših radnika imat će pristup Vašim osobnim podacima. Radnici su dužni čuvati Vaše osobne podatke strogo povjerljivima i poduzimati mjere za njihovu zaštitu njihove povjerljivosti. Imaju pravo raspolagati osobnim podacima samo prema našim izričitim uputama.

4. Koja su Vaša prava u vezi s obradom?

Ako nam date svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka, činite to potpuno dobrovoljno te u svakom trenutku imate pravo povući ili ograničiti privolu. Ako se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga (uključujući izradu profila) ili na temelju legitimnog interesa, također u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na takvu obradu.

Pod određenim uvjetima i u određenim okolnostima, Vaša druga prava obuhvaćaju: pravo na pristup Vašim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na podnošenje pritužbe protiv Hattrick- PSK, kao voditelja obrade, tijelu nadležnom za zaštitu podatka.

5. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa ili na razdoblje koje važeće zakonodavstvo izričito nalaže. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući ili ograničiti. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati dotične osobne podatke u svrhe za koje ste dali svoju privolu.

6. Kako provodimo značajke društvenih mreža?

Naše mrežno mjesto može sadržavati značajke društvenih mreža, kao što su tipke Facebook ili Twitter. Ove značajke mogu prikupljati određene informacije o posjetiteljima naših mrežnih mjesta, kao što su IP adresa ili povijest pretraživanja te mogu postavljati kolačiće na preglednike posjetitelja. Molimo primite na znanje da se na obradu prikupljenih podataka primjenjuju pravila koja su usvojili operateri društvenih mreža te se, stoga, ova Pravila o privatnosti ne primjenjuje.

7. Što ako dođe do izmjena u postupku obrade?

Obavijestit ćemo Vas o svakoj izmjeni ovih Pravila o privatnosti koju možemo napraviti u budućnosti putem dogovorenih komunikacijskih kanala. Međutim, savjetujemo Vam da periodično pregledavate ova Pravila o privatnosti zbog bilo kojih izmjena koje su možda bile napravljene.

Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem