Na temelju članka 54. st. 1. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, NN 158/13 i NN 41/14), članka 44. st. 1. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 38/10, NN 130/10, NN 69/11, NN 15/12) te Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN 08/10, NN 63/10), direktor Hattrick-PSK d.o.o. iz Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 14, OIB : 92265244213, Jerko Šarić, dana 08. svibnja 2018. godine donio je

PRAVILA IGRE NA SREĆU KLAĐENJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuju uvjeti za priređivanje kladioničke igre klađenje (dalje: klađenje) koju priređuje Hattrick-PSK d.o.o., Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 14 (dalje: priređivač).

Članak 2.

Kladioničkim igrama smatraju se klađenja na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja, klađenja na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih ili sl. natjecanja (dalje: događaja) i ostala klađenja.

Klađenje je igra u kojoj sudionik (dalje: igrač) pogađa ishode događaja predloženih po priređivaču, a eventualni dobitak određen je umnoškom konačnog koeficijenta i uloga.

 

Okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikomu poznata unaprijed i mora biti takve naravi da na nju ne može utjecati ni priređivač ni igrač. Uvjeti igre moraju biti unaprijed određeni.

Klađenje je igra koja se trajno priređuje.

 

Članak 3.

Uplate za klađenje se primaju na teritoriju Republike Hrvatske i to na uplatnim mjestima kladionica, putem samoposlužnih terminala za klađenje i putem klađenja na daljinu (internet i SMS) temeljem odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri (u nastavku : Ugovor).

Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata odredbi ovih Pravila po slobodno izraženoj volji igrača. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaključenja oklade, odnosno uplatom listića. Ova Pravila predstavljaju opće uvjete Ugovora te su sastavni dio Ugovora i obvezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja klađenja (priređivača, osobe ovlaštene za primanje uplate, igrača, te treće osobe).

Ova Pravila se nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača, na samoposlužnim terminalima, kao i na službenoj Internet stranici priređivača, koji je dužan osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri omogućiti upoznavanje s njihovim sadržajem. Sklapanjem Ugovora igrač priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvaća. Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje ne utječe na valjanost oklade.

U slučaju spora igrač ne može isticati prigovor da nije poznavao odredbe ovih Pravila niti može zbog te okolnosti bilo što potraživati ili na tome temeljiti bilo kakav zahtjev prema priređivaču.

Članak 5.

Igrač je fizička osoba koja je s priređivačem zaključila Ugovor iz članka 4. ovih Pravila, pod uvjetom da je sadržaj istog pohranjen na magnetski medij priređivača. Kod ništavnih oklada obračunava se koeficijent 1,00. U slučaju bilo kakvih dvojbi ili spora mjerodavan je isključivo zapis na magnetskom mediju priređivača. Sudjelovanje u klađenju je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama. Radi provjere dobi priređivač može zatražiti od igrača odgovarajuću ispravu o identitetu.

VRSTE KLAĐENJA I MOGUĆE OKLADE

Članak 6.

Priređivač priređuje različite vrste klađenja:
 • klađenje na događaje, na njihove dijelove (npr. poluvrijeme) i izvedenice (npr. hendikep),
 • klađenje na izvlačenje loto brojeva u svijetu, osim na rezultate izvlačenja lota Hrvatske Lutrije,
 • klađenje uživo
 • klađenje na utrke konja
 • klađenje na virtualne utrke

Članak 7.

Oklade se zaprimaju na temelju ponude koja se javno objavljuje na kladioničkoj listi priređivača prije početka zaprimanja oklade.
Ponuda za klađenje definirana je naslovom, datumom, vremenom odigravanja i koeficijentima.
Visinu koeficijenta određuje priređivač na temelju vlastite prosudbe, pri čemu uzima u obzir podatke o momčadi ili pojedincu koji sudjeluju u događaju.
Ukoliko je ponuda za klađenje definirana pažnjom ili dodatnim uvjetima navedenim uz ime natjecatelja, isti se odnose samo na naslov pod kojim se ponuda nalazi.
Priređivač kao pomoć igračima može uz svaku pojedinu ponudu dodati još informacija, npr. neutralni teren, vrstu podloge na kojoj se igra turnir, broj kola, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice, da li je navedena utakmica prva ili je riječ o uzvratu, upisan broj kartona i dr., ali ne odgovara za točnost navedenih podataka. U slučaju kada su podaci koje je Priređivač dodao kao pomoć igračima, odnosno koji su podaci samo informativnog karaktera (npr. neutralni teren, vrstu podloge na kojoj se igra turnir, broj kola, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice, da li je navedena utakmica prva ili je riječ o uzvratu i dr.) netočni, oklade se uzimaju u obzir.
Priređivač nije dužan posebno obavještavati igrača o naknadnim promjenama koje se odnose na pojedini događaj, a koje su u nadležnosti organizatora događaja i na koje Priređivač ne može utjecati (npr. organizator događaja je skratio vrijeme igranja utakmice i dr.).
U slučaju pogreške pri objavi kladioničke liste (web stranica PSK, teletext, ispis za igrače i samoposlužni terminal i sl.) priređivač uzima u obzir podatke koji su zapisani na magnetskom mediju priređivača u trenutku zaključenja oklade.
Priređivač može promijeniti objavljene datume, vremena i koeficijente te povući iz ponude bilo koji događaj bez prethodne obavijesti igračima.
U slučaju bilo kakve pogreške pri ispisu ili očite pogreške pri unosu podataka u priređivačevo računalo priređivač zadržava pravo na poništenje takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po točnom koeficijentu čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja. Očitom pogreškom smatraju se osobito, ali ne isključivo, slijedeći slučajevi : 1) kad koeficijent na određeni događaj u znatnoj mjeri odstupa od prosječnog koeficijenta za taj događaj na domaćem ili stranom tržištu (pogrešno unesen koeficijent 14,40 umjesto 1,44), 2) kada je zadani hendikep ili granica izvan uobičajenih i mogućih vrijednosti za tu ponudu (npr. kod hendikep oklada–pogrešno dana prednost već u osnovnoj ponudi favoriziranoj momčadi), 3) u slučaju sigurnog dobitka.
Ako zbog tehničkih karakteristika postoji nemogućnost prikaza podataka o sudionicima događaja u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva, imena klubova i sl.), a opće poznata činjenica je koji su to sudionici događaja, priređivač može u takvim slučajevima navesti kratice imena sudionika događaja (npr. opće poznato je da Dinamo Zagreb igra u Ligi prvaka s Linfield-om, a zbog nemogućnosti tehničke naravi priređivač navede samo Dinamo bez Zagreb, u tom slučaju se igrač ne može pozivati na činjenicu da je mislio da igra Dinamo Kijev ili Dinamo Bukurešt).

Članak 8.

Zavisno o vrsti događaja priređivač nudi oklade:
 • na ishod događaja i dijela događaja (tip 1 pobjeda domaćina ili prvog navedenog natjecatelja – momčadi, tip X neodlučen ishod, tip 2 pobjeda gosta ili drugog navedenog natjecatelja – momčadi, ili kombinacija tipova 1X, X2,12, ili f+2 – hendikep stavlja u teži položaj favoriziranu momčad (momčad s nižim osnovnim koeficijentom) bez posebne napomene da li je favorit domaćin ili gost. Važeći rezultat u ponudi «hendikep f+2» je postignut u slučaju da favorizirana momčad pobjedi u regularnom vremenu s dva ili više golova razlike.)
 • na pobjednika događaja ili dijela događaja
 • na pobjednika događaja ili dijela događaja s hendikepom (pretpostavljena prednost jedne od momčadi ili pojedinog natjecatelja)
 • na rezultat događaja ili dijela događaja
 • na redoslijed sudionika u natjecanju (npr.: 1., 2., 3., ….)
 • na pogodak ili prvi sljedeći pogodak u događaju, odnosno dijelu događaja
 • na ukupan broj postignutih pogodaka
 • na prolaz pojedinca ili momčadi u kup natjecanjima
 • oklade u kojima priređivač ne zadaje pojedinačne koeficijente, nego zadaje ukupni koeficijent ili dobitak za skup više događaja
 • na tzv. DVOSTRUKI PIK (POLUVRIJEME ILI KRAJ) kod kojeg je oklada dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice
 • azijski hendikep
 • oklade u kojima se može promašiti jedan, više ili svi događaji, a da pritom igrač ostvari dobitak ili dio dobitka
 • oklade u kojima igrač pogodi određeni broj događaja ili ispuni druge posebne kriterije priređivača može ostvariti dodatan bonus, veći dobitak od zadanog i sl.
 • ostale vrste oklada prema ponudi priređivača.
Klađenje može biti pojedinačno (na jedan događaj), kombinirano (na više događaja) i sistemsko klađenje (klađenje u kombinacijama).
Sistem može sadržavati oklade sastavljene npr:
 • odabrani broj n – kombinacija od zadanog broja događaja, (npr. 2 i 3 od 4),
 • odabrani broj n - kombinacija od zadanog broja događaja, te broj konstantnih događaja – fikseva (npr. 2 od 4 sa 2 fiksa).
Fiksni događaji ulaze u sve kombinacije, te da bi listić mogao biti dobitan, moraju biti pogođeni svi fiksni događaji.
Posebna vrsta sistema je sistem kod kojega se kombiniraju skupine događaja (skupina događaja u ovoj situaciji predstavlja jedan događaj).
Maksimalni broj događaja u skupinama određuje priređivač. Dobitnom skupinom događaja smatra se skupina u kojoj su pogođeni svi događaji. Određena skupina može biti fiksna, što znači da ulazi u sve kombinacije. U tom slučaju, da bi listić mogao biti dobitan, ta skupina mora biti dobitna.
Za razne vrste n - kombinacija igrač može odabrati različito visoke uloge.
Oklade na događaje, dijelove događaja ili njihove izvedenice koje su povezane, a međusobno se isključuju tvore okladu koja ne može postati dobitna (npr. Hajduk prvak Hrvatske; Dinamo prvak Hrvatske ili npr. 4. treća mjesta). Ukoliko se takva oklada ipak zaprimi, ista će se smatrati gubitnom.
Kod klađenja na događaje i klađenja na izvlačenje loto brojeva moguće je i klađenje u kombinacijama (dalje: sistemsko klađenje), pri čemu računalo izrađuje kombinacije pojedinih oklada.

Azijski hendikep je posebna vrsta hendikepa na nogomet gdje se pretpostavljeno slabijem klubu daje prednost (hendikep) u odnosu na bolji klub kako bi se koeficijenti (i vjerojatnost pobjede) približili, odnosno izjednačili. Karakteristično za Azijski hendikep je to što postoje samo dva koeficijenta (dva tipa). Ponuda se može odnositi na četvrtinski, polovinski i cijeli azijski hendikep.

Cijeli azijski hendikep je oklada slična klasičnom hendikepu (0:1) u ponudi priređivača, dok se razlika odnosi samo na to što kod Cijelog azijskog hendikepa ne postoji koeficijent za neriješen rezultat hendikepa. Primjer: (-1,0/Inter – Palermo) – Palermo u startu utakmice ima jedan gol prednosti. Ako utakmica završi rezultatom 1:0, rezultat azijskog hendikepa je 1:1. Imajući u vidu da je rezultat azijskog hendikepa neriješen, obračunava se koeficijent 1,00. U slučaju pobjede Intera s više od jednog gola razlike dobitan je tip 1. U slučaju neriješenog ishoda utakmice ili pobjede Palerma dobitan je tip 2.

Polovinski azijski hendikepi su oklade gdje se pretpostavlja da jedna momčad vodi s pola, jedan i pol, dva i pol gola/ova razlike ( 0,5, 1,5, 2,5... ). Kod ove oklade ne postoji mogućnost neriješenog rezultata hendikepa. Primjer: -0,5/Inter – Palermo (Palermo u startu utakmice ima pola gola prednosti). Ukoliko utakmica završi rezultatom 1:0, rezultat azijskog hendikepa je 0,5:0. U slučaju pobjede Intera dobitan je tip 1. U slučaju neriješenog ishoda utakmice ili pobjede Palerma dobitan je tip 2.

Četvrtinski azijski hendikepi su posebne oklade kod kojih ovisno o rezultatu postoji više vrsta dobitaka, ovisno o tome da li je odigrani tip unutar razlike od 1 gola ukupnog rezultata hendikepa. Primjer: -0,25/Inter – Palermo (Palermo u startu utakmice ima četvrtinu gola prednosti) a utakmica završi rezultatom npr. 0:0, rezultat azijskog hendikepa je -0,25:0. U slučaju oklade na tip 1 kod prethodno navedenog rezultata obračunava se keoficijent 0,5. a u slučaju oklade na tip 2 igraču se umanjuje koeficijent. Ako je utakmica završila pobjedom Intera dobitan je tip 1, a u slučaju da je utakmica završila pobjedom Palerma dobitan je tip 2.

Izračun dobitaka u četvrtinskom hendikepu

U slučaju oklada na četvrtinski hendikep izračun umanjenog koeficijenta računa se po sljedećoj formuli: umanjeni koeficijent = 1 + ((odigrani koeficijent - 1)/2)).
Primjer 1: -0,25/Inter – Palermo 1,80 1,90 (Palermo u startu utakmice ima četvrtinu gola prednosti i na njega je koeficijent 1,90). Ako utakmica završi rezultatom 0:0 rezultat azijskog hendikepa je -0,25:0. Ako je igrano na tip 2 (pogodili ste za 0,25 gola), u tom slučaju koeficijent se umanjuje sa 1,90 na 1,45 prema gore navedenoj formuli (1+((1,90-1)/2)=1,45). Ako je uloženo 100 kuna, dobitak iznosi 100x1,45=145 Kuna.
Primjer 2: -0,25/Inter – Palermo 1,80 1,90 (Palermo u startu utakmice ima četvrtinu gola prednosti i na njega je koeficijent 1,90). Ako utakmica završi rezultatom 0:0 rezultat azijskog hendikepa je -0,25:0. Ako je igrano na tip 1 koeficijent se umanjuje na fiksnih 0,5.
U slučaju kombiniranog klađenja (više događaja na listiću), umanjivanje koeficijenta vrši se na isti način kao u gore navedenim primjerima 1. i 2., s time da se takvi umanjeni koeficijenti množe s ostalim koeficijentima na listiću. Primjer listića od tri događaja, gdje su prva dva događaja oklade na azijski hendikep, a treći događaj je osnovna utakmica.
-0,25/Inter – Palermo 1,80 1,90 (0:0) odigran tip 1 (1,80)
-0,75/Milan –Atalanta 1,60 2,00 (1:0) odigran tip 1 (1,60)
Rijeka – Osijek 1,80 3,30 4,50 (1:0) odigran tip X (3,30)
Ako utakmice završe prema rezultatima navedenim u zagradama obračun dobitaka se vrši na sljedeći način:
-0,25/Inter – Palermo 0,50 (umanjeno sa koeficijenta 1,80;vidi primjer 2.)
-0,75/Milan –Atalanta 1,30 (umanjeno sa koeficijenta 1,60;vidi primjer 1.)
Rijeka – Osijek 3,30
Ulog 100kn x 0,50 x 1,30 x 3,30 = Dobitak 214,50kn

PRIMANJE OKLADA

Članak 9.

Priređivač prima oklade do početka događaja odnosno vremena naznačenog na kladioničkoj listi, osim kod klađenja uživo.
Počne li događaj prije nego što je bio najavljen u kladioničkoj listi, osim kod klađenja na događaje u uživo, tada primljene oklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a ništavne su oklade zaključene nakon stvarnog početka događaja, odnosno kod klađenja uživo nakon završetka događaja (obračunava se koeficijent 1,00). Kod oklada na izvlačenje loto brojeva kao početak događaja uzima se u obzir početak izvlačenja prvog broja u nizu.
Priređivač može ponuditi klađenje za događaj koji je započeo, ali je prekinut i nastavit će se, uz uvjet da su oklade ponuđene pod novim rednim brojem i s vremenom početka nastavka.
Kod klađenja uživo, oklade se primaju prije početka i tijekom odigravanja događaja, a ništavne su oklade primljene po njihovu završetku.
Priređivač može promijeniti vrijeme prestanka zaprimanja oklada i to zbog nepredviđenih okolnosti (moguća promjena početka, premještaj, odgoda ili drugi razlozi).
U slučaju da je ugrožen tijek klađenja ovlašteni djelatnik ima pravo ograničiti ili zaustaviti zaprimanje svih vrsta oklada (npr. ograničenjem uvrštenja događaja u sistemsku okladu, zabranom klađenja na navedeni događaj i sl.). Djelatnik priređivača može odbiti zaprimanje oklada u slučajevima koji su opravdani (ako primijeti da je događaj već počeo ili da je povučen iz ponude, a nije blokiran u računalu), da su narušene odredbe stavka 3. čl. 2. ovih Pravila, ako igrač narušava kućni red ili ova Pravila.

MINIMALNE I MAKSIMALNE OKLADE

Članak 10.

Eventualni dobitak pojedine oklade, odnosno kombinacije u razradi sistema, izračunava se množenjem koeficijenata odigranih tipova i uloga.

Kod klađenja na događaje (obična oklada, sistemska oklada, klađenje na izvlačenje loto brojeva, klađenje na događaje s traženim ishodom, klađenje uživo) u poslovnicama:
 • minimalna uplata za okladu na uplatnim mjestima kladionica (običnu, sistemsku, događaje s traženim ishodom, klađenje uživo, virtualne utrke, loto) iznosi 2,00 kn
 • kod klađenja na sportske događaje, klađenja na izvlačenje loto brojeva, klađenja na događaje s traženim ishodom, maksimalni ulog određen je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent ne može premašiti maksimalni eventualni dobitak od 1.000.000,00 kn po pojedinoj okladi, po cjelokupnom sistemu.
 • kod virtualnih utrka maksimalni ulog određen je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent ne može premašiti maksimalni dobitak od 100.000,00 kn
Ukoliko umnožak uloga i odabranog koeficijenta premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos maksimalnog eventualnog dobitka, priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđenog maksimalnog dobitka.

Kod klađenja na događaje (obična oklada, sistemska oklada, klađenje na izvlačenje loto brojeva, klađenje na događaje s traženim ishodom, klađenje uživo) na samoposlužnim terminalima:
 • minimalna uplata za okladu na samoposlužnim terminalima kod klađenja na sportske događaje, klađenja uživo i kod događaja s traženim ishodom iznosi 2,00 kn.
 • minimalna uplata za okladu na samoposlužnim terminalima kod klađenja na virtualne utrke i kod klađenja na loto brojeve iznosi 1,00 kn.
 • kod klađenja na sportske događaje, kod klađenja na izvlačenje loto brojeva, klađenja na događaje s traženim ishodom maksimalni ulog određen je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent ne može premašiti maksimalni eventualni dobitak od 500.000,00 kn po pojedinoj okladi, po cjelokupnom sistemu.
 • kod klađenja uživo i virtualnih sportova i utrka maksimalni ulog određen je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent ne može premašiti maksimalni dobitak od 100.000,00 kn.
Ukoliko umnožak uloga i odabranog koeficijenta premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos maksimalnog eventualnog dobitka, priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđenog maksimalnog dobitka.

Kod klađenja na događaje (obična oklada, sistemska oklada, klađenje na izvlačenje loto brojeva, klađenje na događaje s traženim ishodom, klađenje uživo) putem klađenja na daljinu:
 • minimalna uplata putem klađenja na daljinu (običnu, sistemsku, događaje s traženim ishodom, klađenje uživo) iznosi 2,00 kn.
 • minimalna uplata putem klađenja na daljinu za okladu kod klađenja na virtualne utrke i kod klađenja na loto brojeve iznosi 1,00 kn.
 • kod klađenja na sportske događaje, klađenja na izvlačenje loto brojeva, klađenja na događaje s traženim ishodom, maksimalni ulog određen je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent ne može premašiti maksimalni eventualni dobitak od 1.000.000,00 kn po pojedinoj okladi, po cjelokupnom sistemu.
Ukoliko umnožak uloga i odabranog koeficijenta premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos maksimalnog eventualnog dobitka, priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđenog maksimalnog dobitka.
Promjena i ograničenje eventualnog uloga i dobitka je u nadležnosti Priređivača.

Članak 11.

Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos (bonus) igraču koji se kladi na više događaja, dijelova događaja ili njihovih izvedenica, i to Odlukom Uprave priređivača koja će biti javno objavljena u svim poslovnim jedinicama priređivača, Sportskom tjedniku ili na web stranici.
Kod svake uplate Priređivač može obračunati manipulativni trošak. Promjena visine ili ukidanje naplate manipulativnog troška je u nadležnosti Priređivača.

PRIHVAĆANJE OKLADE

Članak 12.

Konačni koeficijent zapisan na magnetskom mediju priređivača je obvezan za igrača i priređivača, bez obzira na naknadnu promjenu koeficijenta, osim u slučaju «mrtve utrke», ako se oklade tretiraju kao ništavne jer se međusobno isključuju ili ako je oklada ništavna.
Kod klađenja uživo koeficijenti se mijenjaju tijekom odigravanja događaja, a informacija o promjeni koeficijenata prenosi se na monitore, samoposlužne terminale, web stranicu i/ili na teletext stranice. Koeficijenti koji su bili važeći u trenutku primanja oklade mogu biti promijenjeni do trenutka ispisa listića.

STORNIRANJE OKLADE

Članak 13.

Uplaćenu okladu igrač može otkazati (stornirati) najduže u roku od 5 minuta od vremena zaključenja oklade. Nakon toga, oklada je zaključena i igrač je ne može mijenjati ili otkazati.
Kod klađenja uživo, na virtualne utrke oklada je zaključena u trenutku ispisa listića i igrač je ne može mijenjati ili otkazati.
Kod klađenja na daljinu ne može se otkazati (stornirati) zaključena oklada.

ODBIJANJE OKLADE

Članak 14.

Priređivač odnosno zaposlenik priređivača zadržava pravo, bez obrazloženja, potpuno ili djelomično odbiti određenu okladu, a osobito u niže navedenim slučajevima:
 • ako igrač nema 18 godina starosti kolika je minimalna dob za sudjelovanje u klađenju;
 • ako igrač krši pravila klađenja;
 • ako igrač narušava javni red i mir odnosno ometa normalni tijek klađenja;
 • ako je igrač otprije poznat priređivaču zbog narušavanja javnog reda i mira i ometanja normalnog tijeka klađenja;
 • ako igrač na bilo koji drugi način ometa tijek klađenja i ugrožava interes priređivača;
 • ako je igrač pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i sličnih supstanci;
 • zbog eventualne pogreške priređivača;
 • ako postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja koji su predmet klađenja ili ako postoji sumnja da igrač, grupa igrača ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet klađenja čine izvjesnim;
 • ako je događaj koji je predmet klađenja već započeo;
 • ako događaj koji je povučen iz ponude nije blokiran u računalu priređivača;
 • zbog više sile.

POTVRDA O UPLATI OKLADE (LISTIĆ)

Članak 15.

Potvrda o uplati oklade (listić), zapisuje se na magnetskom mediju priređivača i ispisuje se na listiću priređivača te sadrži sljedeće podatke:
 • naziv i adresu priređivača, OIB priređivača i adresu poslovnice ili samoposlužnog terminala
 • datum i vrijeme (sat, minuta i sekunda) zaključenja oklade
 • broj, naziv i tipove s pripadajućim koeficijentima
 • naziv lota i zemlje u kojoj se priređuje, vrstu lota, dan, datum i vrijeme izvlačenja te ispis odigranih brojeva kod klađenja na izvlačenje loto brojeva
 • redni broj utrke, redne brojeve sudionika, s pripadajućim koeficijentima te predviđeno vrijeme starta utrke
 • konačni koeficijent (osim kod sistemske oklade)
 • ulog, postotak i iznos manipulativnog troška ukoliko je određen, uplatu
 • eventualni dobitak
 • serijski broj oklade (poslovnica), PIN listića i broj oklade (samoposlužni terminal)

POTVRDA O ISPLATI SA SAMOPOSLUŽNOG TERMINALA


Članak 16.

Potvrda o isplati dobitka u slučaju klađenja putem samoposlužnih terminala, zapisuje se na magnetskom mediju priređivača i ispisuje se na listiću priređivača te sadrži sljedeće podatke:
 • naziv i adresa priređivača, OIB priređivača
 • adresa poslovnice (uplatnog mjesta) sa brojem terminala
 • datum i vrijeme (sat i minuta) ispisa potvrde za isplatu
 • broj oklade
 • PIN
 • iznos dobitka.
 • iznos za isplatu.

VAŽENJE OKLADA I USTANOVLJAVANJE REZULTATA

Članak 17.

Pojedinačna i kombinirana oklada je dobitna ako su pogođeni ishodi svih događaja.
Sistemska oklada je dobitna ukoliko su pogođeni ishodi svih događaja bar jedne kombinacije sistema.
U slučaju, da su ništavne oklade za sve događaje, igrač ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Članak 18.

U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade otkazan, odgođen, prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, važeće su samo oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koji su završili prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
To su na primjer oklade na:
 • dio događaja koji je završio prije prekida (prvo poluvrijeme, prva trećina, prvi set i sl.)
 • na pogodak momčadi ili natjecatelja, ukoliko je postignut prije prekida
 • daje gol / ne daje gol, ukoliko je momčad postigla pogodak
 • broj postignutih pogodaka ako je veći od postavljene granice
 • zbroj gemova, poena, golova, koševa ukoliko je veći od postavljene granice. Ostalo se ruši na koeficijent 1,00.
 • na duel kad je odustajanjem jednog, a prolazom drugog natjecatelja određen ishod i sl.
 • kod klađenja na događaje ukoliko događaj počne u roku od 36 sati od zadnje najavljenog trenutka početka.
 • kod klađenje na događaje u slučaju prekida, ukoliko je isti nastavljen i završen do kraja dana (23,59 sati) u kojem se trebao odigrati po lokalnom vremenu.
 • kod klađenja na izvlačenje loto brojeva, za prvo iduće izvlačenje lota iste lutrijske organizacije koje uslijedi nakon prekida, odnosno otkazivanja (osim ako nema drugih uputa).
Iznimno od gore navedenog za klađenje na događaje:
 • kod baseballa se uzimaju u obzir igrane oklade i rezultat događaja samo ukoliko isti počne, ponovo počne ili se nastavi do kraja dana (23,59 sati) u kojem se trebao odigrati po lokalnom vremenu.
 • kod tenisa, stolnog tenisa i snookera igrane oklade se uzimaju u obzir ukoliko se događaj odigra do kraja turnira, te kod oklada na prolaz do završetka uzvratnih utakmica.
Za rezultat serije većeg broja utakmica (npr. vodeća ekipa nakon 5. kola ili Austrijska 1. nogometna liga-prvak 2011/2012) uzimaju se u obzir i naknadne izmjene, odluke pojedinaca ili komisija ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata (diskvalifikacija, oduzimanje bodova, odustajanje od natjecanja i sl.).

Članak 19.

U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, gubitnima će se smatrati oklade za koje eventualni nastavak događaja ne bi bio od utjecaja na promjenu rezultata koja bi dovela do dobitnosti oklade, dok je za oklade za koje su do trenutka prekida događaja bile «aktivne» (aktivna oklada je oklada kod koje postoji mogućnost da postane dobitna ili gubitna) a nastavak događaja bi bio od utjecaja na promjenu rezultata koja bi dovela do konačnog stanja oklade (dobitnost ili gubitnost), obračunava se koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču.
Primjer :

Događaj na nogometnu utakmicu Osijek-Rijeka prekinut je u 54. minuti (prekid u drugom poluvremenu) kod rezultata 1:0 pri čemu je gol postignut u 34 minuti prvog poluvremena, gubitne su npr. sljedeće oklade:

 • oklada na Poluvrijeme/Kraj (gubitni tipovi : X/1, X/X, X/2, 2/X, 2/1 i 2/2, dok se kod tipova 1/1,1/X i 1/2, obračunava koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču)
 • oklada na točan rezultat (gubitni tipovi : 0:0, 0:1, 0:2, dok se kod tipova 1:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0 i ostali rezultati obračunava koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču) i ostale oklade.

Članak 20.

Ako je prekinuto ili nedovršeno natjecanje koje nema vremenski definirano regularno vrijeme trajanja (skijanje, natjecanje automobilima i dr.), a unatoč tome je službeno proglašen rezultat od strane organizatora natjecanja, dobici se isplaćuju prema tom službenom rezultatu. Uvjet da na taj način postignut rezultat bude važeći jest da je događaj bio započet.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, natjecanja u kojima postoji regularno vrijeme (npr. nogomet, rukomet, odbojka i sl.) isto može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora tog natjecanja.
Odredba iz st. 1. ovog članka se ne odnosi na natjecanja u tenisu, stolnom tenisu i odbojci, kao i na utakmice s regularnim vremenom (nogomet, rukomet, košarka, hokej i dr.).

Članak 21.

U slučaju odustajanja, odnosno diskvalifikacije primjenjuju se sljedeće odredbe:
 • oklada koja glasi na natjecatelja, odnosno ekipu, koji su prije početka događaja odustali ili diskvalificirani smatra se ništavnom,
 • ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran tijekom događaja, smatra se da je sudjelovao u događaju, a oklada koja glasi na njega (osim kod tenisa, stolnog tenisa i snookera) smatra se gubitnom,
 • ako tijekom ekipnog natjecanja, na kojem radi odustajanja ili diskvalifikacije člana ekipe mora odustati ili biti diskvalificirana ekipa (npr. štafetne utrke i dr.), dođe do odustajanja odnosno diskvalifikacije ekipe ili pojedinca (a time i ekipe), oklade na tu ekipu su gubitne osim oklada kod kojih daljnji tijek događaja ne bi utjecao na dobitni tip oklade.
 • ako tijekom ekipnog natjecanja u kojem odustajanje ili diskvalifikacija jedne ekipe tijekom događaja ima za posljedicu prekid događaja prije njegova regularnog završetka, jedna od ekipa odustane ili bude diskvalificirana tijekom događaja, sve oklade na taj događaj, dijelove događaja ili njegove izvedenice su ništavne osim oklada koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koji su završili prije odustajanja i oklada kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
U slučaju neriješenog ishoda događaja, duela, koji ishod Priređivač nije ponudio (nije ponuđen TIP X, odnosno ponuđeni su samo TIP 1 i TIP 2), a on se ostvari, oklade na taj događaj, duel su ništavne.

Članak 22.

Kod klađenja na plasman, pobjednika i sl., u slučaju da dva ili više natjecatelja ili ekipa ostvare isti rezultat (isto vrijeme, jednak broj golova, i dr.), odnosno plasiraju se na isto mjesto, primjenjuje se pravilo «MRTVE UTRKE» - pri obračunu dobitka, umanjuju se odigrani koeficijenti tako da se dijele s brojem natjecatelja koji su ostvarili isti rezultat, odnosno plasman. Primjer: skijanje, spust u Wengenu - koeficijent na pobjedu Hermanna Maiera je 3.00, a na Stephana Eberhartera 4.00. Ako oba skijaša ostvare isto vrijeme i podijele prvo mjesto, koeficijent na Maiera umanjuje se na 2.00, a na Eberhartera na 2.50.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu, u slučaju da su suparnici u duelu po završetku navedenog događaja zauzeli isto mjesto (npr. u skijanju, atletici, plivanju), sve oklade na taj duel smatraju se ništavnima i obračunavaju se prema koeficijentu 1,00.

Članak 23.

Ako u članku 24. ovih Pravila (Posebne odredbe) pod određenim sportom postoji pravilo koje je u suprotnosti odredbama ovih Pravila opisanih u čl.15. do čl. 22. (Važenje oklada i ustanovljenje rezultat), vrijedi pravilo navedeno za pojedini sport u čl. 24. ovih Pravila.

POSEBNE ODREDBE (POSEBNO PROUČITI)

Članak 24.

Turnirska natjecanja, međusobni dueli

U turnirskim natjecanjima te kod međusobnih duela ne primjenjuje se načelo isticanja domaćina prilikom sastavljanja ponuda (razni turniri, svjetska, evropska prvenstva, skijaški kupovi i sl.) smatrat će se da svi sudionici takvih natjecanja igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države organizatora takvog natjecanja ili mjesta održavanja natjecanja.

Nogomet, američki nogomet, ragbi, košarka, rukomet, hokej, vaterpolo

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen (ostvaren, postignut) u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog natjecanja i eventualna sudačka nadoknada), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da se za neki događaj uzima u obzir konačni rezultat ili rezultat određenog dijela.
Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
U slučaju da se određeni događaji odigravaju prema posebnim pravilima konkretne lige (npr. košarka – NBA liga igra se 4 puta po 12 minuta, dok se npr. hrvatska liga igra 4 puta 10 minuta), primijenit će se pravila koja vrijede za tu konkretnu ligu.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu oklada se smatra važećom ukoliko oba sudionika duela nastupe na utakmici.
U slučaju promjene mjesta događaja, koju priređivač nije navijestio ili s kojom priređivač nije upoznat, oklada će biti važeća pod uvjetom da promjena mjesta događaja nije takve naravi da se događaj odigrava na terenu gostujuće momčadi (nije došlo do zamjene domaćinstva). Ukoliko dođe do zamjene domaćinstva, oklada i sve njezine razrade su ništavne.
U slučaju oklada na pojedine natjecatelje u događaju smatra se da je natjecatelj nastupio u događaju samo ako u njemu aktivno sudjeluje (npr. ako natjecatelj sjedi na klupi za rezerve i ne nastupi u događaju, uzima se kao da nije sudjelovao u događaju).
U slučaju oklada na pojedine natjecatelje u događaju, ukoliko je natjecatelj dao autogol, takav autogol se neće uzimati u obzir.
U slučaju oklade na "DA/NEDA GOL", ukoliko igrač postigne autogol, isti se ne uzima u obzir.
U slučaju da oba igrača budu službeni sudionici utakmice, pobjednikom duela će se smatrati onaj koji postigne više zgoditaka, asistencija i sl. (ovisno na što se ponuda odnosi).
U slučaju da oba igrača službeno sudjeluju u utakmici, a postignu jednak broj zgoditaka, dobitni tip je X (neriješeno), osim u slučaju kada neriješeno nije u ponudi. U tom slučaju oklada je ništavna.
U slučaju da je korner dosuđen ali nije izveden jer je u međuvremenu sudac odsvirao kraj (ili poluvrijeme ili kraj utakmice), korner se ne priznaje. Priznaju se samo izvedeni korneri.

Tenis, stolni tenis

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod, određen prvim službenim objavljivanjem.
Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako događaj završi zbog odustanka (povreda, predaja, diskvalifikacija i dr.) jednog od natjecatelja, oklada na taj događaj je ništavna.
Kod oklada na hendikep i točan rezultat u slučaju odustajanja jednog od natjecatelja nakon početka događaja oklada je ništavna.
Ako je događaj prekinut i nije odigran do kraja, tada u ponudi na ukupan zbroj gemova oklada vrijedi ako je ukupan zbroj postignutih gemova do prekida veći od zadanog. Ako je ukupan zbroj postignutih gemova manji ili jednak zadanom do vremena prekida događaja, oklada je ništavna.
Kod oklade na ishod prvog seta, u slučaju da je događaj prekinut tijekom prvog seta oklada je ništavna, a u slučaju da je prije prekida prvi set odigran do kraja oklade na prvi set su važeće.
Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, oklada je ništavna, a ako je događaj prekinut i nastavljen prije službenog završetka turnira oklade su važeće.

Skijanje

Za rezultat događaja uzima se u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.
Ako je natjecanje počelo i prekinuto i nije objavljen službeni rezultat istog dana (po lokalnom vremenu mjesta odigravanja događaja), oklada je ništavna, osim u slučaju da se nastavilo istog dana (po lokalnom vremenu mjesta odigravanja događaja). U tom je slučaju oklada važeća i u obzir se uzimaju igrani koeficijenti.
Ukoliko natjecatelj odustane prije početka natjecanja smatra se da nije sudjelovao u natjecanju i oklada je ništavna.
Smatra se da je natjecatelj sudjelovao u utrci ako je startao u prvoj vožnji, odnosno prvoj disciplini.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran za vrijeme događaja smatra se da je sudjelovao u događaju.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu oklada se smatra važećom ukoliko su oba natjecatelja sudjelovala u natjecanju, a pobjednikom duela (u slučaju da oba natjecatelja završe kompletno natjecanje) se smatra natjecatelj koji je bolje plasiran u službeno objavljenim rezultatima službenog tijela organizatora natjecanja.
Ako oba natjecatelja odustanu i ostanu bez službenog rezultata oklada se smatra ništavnom.
Kod duela oklada će se smatrati ništavna u slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identični plasman ili isti broj bodova.
Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije najavio, oklada je ništavna.

Atletika

Za rezultat događaja uzima se u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem službenog tijela organizatora natjecanja, osim ako se eventualna izmjena ne odnosi na ispravak pogrešno objavljenog rezultata.
Oklada je ništavna ako natjecatelj nije sudjelovao u finalu natjecanja.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu ukoliko oba natjecatelja odustanu i ostanu bez službenog rezultata, oklada se smatra ništavnom.
Kod duela oklada će se smatrati ništavnom u slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identični plasman.
Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio.

Natjecanja automobilima, motorima, čamcima, biciklima i konjima

Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je natjecatelj izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, smatra se da je sudjelovao u natjecanju osim u natjecanju s konjima ili se uključio u utrku nakon starta.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran za vrijeme događaja smatra se da je sudjelovao u događaju.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu oklada se smatra važećom ukoliko oba natjecatelja sudjeluju u natjecanju, a pobjednikom duela (u slučaju da oba vozača završe kompletno natjecanje) se smatra natjecatelj koji je bolje plasiran u službeno objavljenim rezultatima organizatora natjecanja.
Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio.
Ukoliko oba vozača iz duela odustanu za vrijeme natjecanja i ostanu bez službenog rezultata, oklada se smatra ništavnom.
Kod duela oklada će se smatrati ništavnom u slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identičan plasman ili isti broj bodova.

Borilački sportovi

Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj, koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja, diskvalifikacija i dr.) protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani koeficijent, osim u slučaju da je službeno tijelo natjecanja dvoboj proglasilo ništavnom. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. U slučaju da je događaj otkazan prije početka borbe zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00.
Ako priređivač nije u ponudu stavio mogućnost neriješenog ishoda, a dvoboj završi neriješeno, oklada je ništavna.

Golf

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat određen prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju, ako se igra na samo 15 od 18 rupa). Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.

Baseball

Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni rezultat nakon završetka, uključujući svaki produžetak ili skraćenje vremena igre koje zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela dotičnog natjecanja, osim ako priređivač ne odredi drugačije u ponudi. Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako se u jednom danu igraju dvije utakmice u cijelosti između istih klubova u obzir se uzima rezultat prve odigrane utakmice.
Ako se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih klubova, od kojih je jedna nastavak prethodno započete utakmice, a druga zakazana u cijelosti, predmet klađenja je utakmica zakazana u cijelosti.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije navijestio ili s kojom priređivač nije upoznat, oklada će biti važeća pod uvjetom da promjena mjesta događaja nije takve naravi da se odigrava na terenu gostujuće momčadi, a u takvom slučaju (zamjena domaćinstva) oklada je ništavna.
U pojedinim slučajevima Priređivač za konačan rezultat susreta može uzeti i neriješen rezultat, ukoliko je to konačan ishod prema pravilima natjecanja (Primjer : u MLB predsezona, moguć je neriješen rezultat kao konačan). U tom slučaju, ako neriješen ishod nije u ponudi, oklade na ishod utakmice su ništavne.

Klađenje na izvlačenja loto brojeva

Priređivač priređuje klađenje na izvlačenja lota različitih država, osim na izvlačenja lota Hrvatske Lutrije.
Za rezultat se uzima službeni rezultat izvlačenja lota pojedine lutrije i to isključivo osnovni brojevi. Dopunski brojevi ne vrijede. Maksimalan broj brojeva na koji se zaprimaju oklade je 5, osim kod izvlačenja multi lota.
Ukoliko se u jednom danu odigraju dva izvlačenja lota iste lutrije, u obzir se uzima rezultat glavnog izvlačenja (prvog, A izvlačenja), osim ako nema drugih uputa.
Klađenje na brojeve lota ne može se kombinirati s izvlačenjem lota različitih država, izvedenicama izvlačenja pojedinog lota ili s bilo kojom drugom ponudom priređivača.
Svako izvlačenje je označeno datumom i vremenom izvlačenja.
U slučaju otkazivanja ili prekida izvlačenja najavljenog kola, sve zaprimljene uplate vrijede za prvo iduće izvlačenje lota iste lutrijske organizacije koje uslijedi nakon otkazivanja ili prekida, (osim ako nema drugih uputa Priređivača).
U slučaju da se izvlačenje najavljenog kola dogodi ranije od vremena istaknutog na kladioničkoj listi, vrijede uplate do početka izvlačenja. Sve ostale oklade su ništavne.

Klađenje na igru «PET MILIJUNA»

«PET MILIJUNA» se sastoji se od četiri neovisne oklade – 1×5 događaja, 1×10 događaja, 1×15 događaja i 1×20 događaja.
Uplata na «PET MILIJUNA» po jednoj kombinaciji iznosi 10,00 kuna, koje se dijele na slijedeći način : I. grupa : događaji od 1-5, uplata je 2,00 kn, II. grupa : događaji od 1-10, uplata je 5,00 kn, III. grupa : događaji od 1-15, uplata je 1,00 kn, IV. grupa : događaji od 1-20, uplata je 2,00 kn. «Milijunaša» je moguće igrati i u sistemskom klađenju (klađenje u kombinacijama).
Okladiti se može samo na 20 događaja iz ponude «PET MILIJUNA». Svih dvadeset događaja dijeli se u četiri grupe i moraju se označiti sa ili/i 1, ili/i X ili/i 2. Minimalan dobitak od 50,00 kn (pedeset kuna) ostvaruje se ukoliko igrač pogodi prvih pet događaja, odnosno sve događaje iz prve grupe. Prvi slijedeći minimalni dobitak od 5.050,00 kn ostvaruje se ukoliko igrač pogodi prvih deset događaja, odnosno sve događaje iz prve i druge grupe. Slijedeći minimalni dobitak od 50.050,00 kn (pedeset tisuća pedeset kuna) ostvaruje se ukoliko igrač pogodi prvih petnaest događaja, odnosno sve događaje iz prve, druge i treće grupe.
Zagarantirani minimumi isplate ne vrijede u slučajevima kada se jedan ili više događaja iz ponude ne odigraju, npr. odgoda, prekid i sl. (koeficijent 1,00). Ostvareni dobitak izračunava se umnoškom preostalih koeficijenata unutar ostvarene grupe s pripadajućom uplatom za pogođenu grupu.
Maksimalni dobitak kod klađenja na «PET MILIJUNA» iznosi 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna), neovisno o koeficijentima i njihovim izračunu.
Obračun dobitka vršit će se prema koeficijentima koji su bili važeći u trenutku zaprimanja oklade. Pojedini koeficijenti na događaje iz ponude mogu se mijenjati, međutim to ne utječe na zagarantirani minimalni dobitak.
Isplata dobitka može se ostvariti nakon što su poznati rezultati svih događaja na okladi.
Za sve što nije obuhvaćeno ovim posebnim odredbama, primjenjuju se Opća pravila igre na sreću klađenje na sportske događaje priređivača.

Klađenje na virtualne utrke

Pobjednik: Kod ove vrste oklade pogađa se koji će sudionik (sa kojim brojem) proći kroz cilj kao prvi (kladiti se može na više sudionika odjednom).
MEĐU PRVA 2:Kod ove vrste oklade pogađa se koji će sudionik (sa kojim brojem) proći kroz cilj kao prvi ili kao drugi (kladiti se može na više sudionika odjednom).
MEĐU PRVA 3: Kod ove vrste oklade pogađa se koji će sudionik (sa kojim brojem) proći kroz cilj kao prvi, kao drugi ili kao treći (kladiti se može na više sudionika odjednom).
KOMBINACIJE PRVI – DRUGI: Kod ove vrste oklade pogađa se koji će sudionici (sa kojim brojevima) proći kroz cilj kao prvi i drugi bez obzira na redoslijed (kladiti se može na više kombinacija odjednom).
KOMBINACIJE PRVI – DRUGI - TREĆI: Kod ove vrste oklade pogađa se koji će sudionici (sa kojim brojevima) proći kroz cilj kao prvi, drugi i treći bez obzira na redoslijed (kladiti se može na više kombinacija odjednom).
POREDAK PRVI – DRUGI: Kod ove vrste oklade pogađa se koji će sudionici (sa kojim brojevima) proći kroz cilj odabranim redoslijedom kao prvi i drugi (kladiti se može na više redoslijeda odjednom).
POREDAK PRVI – DRUGI – TREĆI:Kod ove vrste oklade pogađa se koji će sudionici (sa kojim brojevima) proći kroz cilj odabranim redoslijedom kao prvi, drugi i treći. (kladiti se može na više redoslijeda odjednom).
Zaprimanje oklada prestaje s početkom utrke.
Sve oklade zaprimljene nakon početka utrke su ništavne.
Priređivač može po vlastitoj odluci prestati primati oklade za utrku prije početka utrke, u slučaju kvara sustava, komunikacije ili opreme.
Priređivač ne odgovara igraču za eventualnu štetu ili gubitak koji se može dogoditi zbog kvara sustava, komunikacije ili opreme uslijed izvanrednih okolnosti (viša sila i sl.).
Za sve eventualne okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe pravila igre na sreću klađenja priređivača.
Kod virtualnih utrka (pasa ili konja) je nerijetko vizualno teško ustanoviti točan redoslijed prolaska kroz cilj zbog nedovoljne svijetlosti na trkalištu ili nepovoljnog kuta postavljanja kamere koja snima utrku. Za obračun rezultata uzima se u obzir isključivo službeni rezultati objavljeni na dan utrke, koji je pohranjen na magnetnom mediju priređivača.

Klađenje uživo

Priređivač može organizirati posebnu vrstu klađenja - klađenje tijekom trajanja događaja (klađenje uživo).
Kod klađenja uživo koeficijenti se tijekom događaja mijenjaju.
Kod klađenja uživo oklada je zaključena u trenutku ispisa listića i ne može se mijenjati, otkazati ili stornirati.
Koeficijenti koji su bili važeći u trenutku primanja oklade mogu biti promijenjeni do trenutka ispisa listića, u tom slučaju važeći je koeficijent ispisan na listiću.
Oklade se primaju prije početka i tijekom odigravanja događaja, a ništavne su oklade koje su zaprimljene nakon završetka događaja.
Dobici se isplaćuju nakon završetka događaja ili dijela događaja (početni udarac, poluvrijeme, tko postigne prvi gol i dr.).
Minimalnu i maksimalnu uplatu određuje priređivač u skladu s odredbama ovih Pravila.

Klađenje na daljinu

Opće odredbe i uvjeti sudjelovanja klađenja na daljinu (internet i SMS klađenje)

Općim odredbama sudjelovanja u igrama Priređivača klađenja na daljinu utvrđuju se i reguliraju ugovorni odnosi priređivača i igrača.
Klađenje na daljinu (on – line igranje) jest priređivanje igara na sreću putem Interneta i SMS-a putem kojih igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača.
Ugovorni odnosi između priređivača i igrača stupaju na snagu uspješnim zaključenjem registracije kroz koju igrač u cijelosti prihvaća ova Pravila.
Ugovor između priređivača i igrača zaključuje se na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna strana može ga otkazati (vidi zatvaranje psk virtualnog računa).
Igrač prihvatom ovih Pravila daje pristanak na sve buduće izmjene, dopune i promjene.
Priređivač ne može preuzeti odgovornost za sve eventualnosti koje mogu nastati tijekom pružanja usluge a mogu utjecati na izvršenje (npr. prekid internet veze i sl.) stoga Priređivač ne garantira dostupnost usluge, već preuzima obavezu da će dati sve od sebe kako bi uslugu u cijelosti i ispunio.

Uvjet za registraciju igrača

Za registraciju i korištenje klađenja na daljinu Priređivača, igrač mora biti punoljetan (+18), posjedovati važeću e-mail adresu i OIB.

Postupak registracije virtualnog računa igrača

Registracija igrača je preuzimanje i pohrana podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog putem internetske stranice priređivača.
Tijekom registracijskog postupka igrač je obvezan točno i u potpunosti popuniti zadani obrazac za prijavu s podacima koje potražuje priređivač.
Korisnički podaci – korisničko ime, lozinka, e-mail adresa i vremenska zona. Ponuđen je tekst za prihvaćanje ovih Pravila i uvjeta korištenja. Korisničko ime je nepromjenjivo
Osobni podaci – ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, broj telefona.
Sve osobne podatke igrača koje priređivač prikuplja prikupljaju se na temelju Zakona te u slučaju da ih igrač odbije nije u mogućnosti sudjelovati u igri na sreću klađenje.
Financijski podaci: broj tekućeg (transakcijskog) računa za isplate dobitka.
Nakon potvrde osobnih podataka priređivač identificira igrača putem elektroničke usluge Porezne uprave kojim se provjerava ispravnost podataka i punoljetnost igrača.
Igrač je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja virtualnim računom, kao i za njegovu zlouporabu od strane neovlaštenih osoba.
Nakon registracije igraču se automatski i bez naknade otvara virtualni račun preko kojeg se odvijaju sve novčane transakcije.
Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

Pristup virtualnom računu

Igraču je dozvoljeno upravljati samo jednim virtualnim računom kojem može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i odgovarajuće lozinke.
Igrač smije koristiti virtualni račun samo u svrhu sudjelovanja u igri na sreću klađenje.
Ime i prezime na virtualnom računu igrača mora biti identično imenu i prezimenu na kreditnoj kartici igrača i ostalim računima koje koristi u svrhu novčanih transakcija, samo ukoliko se uplate i isplate vrše putem kreditnih kartica i transakcijskog računa igrača.
Priređivač zadržava pravo da igraču zatvori virtualni račun, uskrati eventualni dobitak i sve njegove oklade proglasi nevažećima u slučaju manipulacija ili prijevara kao i u slučaju povrede odredbi ovih Pravila, ako igrač djeluje umjesto druge osobe, uplaćuje sredstva stečena preko kriminalnih i/ili nelegalnih aktivnosti, isplaćuje sredstva na transakcijske račune koje nije ovlašten koristiti, ili ukoliko bi se ustanovilo da je igrač otvorio nekoliko virtualnih računa suprotno odredbama ovih Pravila.
Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

Uplate i isplate na virtalni račun igrača klađenja na daljinu

Novčana sredstva u svrhu uplate igara igrač može uplatiti podržanim načinima uplate. Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se ista evidentiraju na njegov virtualni račun. Prilikom uplate sredstava na virtualni račun, priređivač ne naplaćuje naknadu. Pri uplati podržanim karticama priređivač ne prikuplja podatke o karticama, već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate.
Da bi sudjelovao u klađenju igrač mora na svom virtualnom računu najmanje imati iznos u visini najniže uplate za okladu ili igru. Igrač u svakom trenutku može raspolagati sa svojim novcem na virtualnom računu.
Sva uplaćena sredstva služe isključivo u svrhu sudjelovanja u igri na sreću klađenje, odnosno u svrhu uplate listića. Iznimno, u slučaju da igrač nakon što je uplatio novac za sudjelovanje u igri na sreću klađenje zatraži isplatu, ista će mu biti odobrena pod uvjetom da je u svrhu klađenja (uplate listića) uplatio određeni iznos u postotku koji odredbi Priređivač, osim u slučaju trajnog zatvaranja računa.
Priređivač može u svakom trenutku limitirati ili odbiti bilo koju okladu ili bilo koju uplatu od igrača.
Svaki ostvareni dobitak igraču će sustav priređivača automatski evidentirati na njegovom virtualnom računu. Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitka na virtualni račun igrača. Priređivač će obračunati i naplatiti porez na dobitke u trenutku isplate dobitka na virtualni račun igrača.
Priređivač zadržava pravo ispraviti financijsku transakciju isplaćenog dobitka na virtualni račun igrača ukoliko je isplata izvršena temeljem tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te izvršiti povrat pogrešno uplaćenog iznosa.
Priređivač ima pravo u svakom trenutku ispraviti očigledne greške bez prethodne najave ili naknadne obavijesti.
Priređivač zadržava pravo izvršiti povrat pogrešno uplaćenih sredstava na temelju potvrde o uplati i ostale vjerodostojne dokumentacije.
Ako igrač novac koji je zabunom isplaćen na njegov virtualni račun koristi za uplatu oklade iste se smatraju nevažećima, neovisno o eventualnom kašnjenju dojave greške.
Prije isplate nekog iznosa s virtualnog računa priređivač zadržava pravo od igrača zatražiti vidljivu i čitljivu kopiju osobne iskaznice, a u svrhu provjere istovjetnosti podataka s podacima koji su bili navedeni prilikom registracije. U slučaju proturječnosti priređivač zadržava pravo eventualne dobitke ne isplatiti igraču.
Podaci o transakcijskom računu koji igrač upisuje prilikom registracije služi isključivo za isplatu sredstava od dobitaka ili povrat prethodno uplaćenih sredstava ukoliko je riječ o zatvaranju računa. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tom transakcijskom računu.
Ako više od dvanaest mjeseci na virtualnom računu igrača nije zabilježena nijedna transakcija uplate igre, priređivač će sva novčana sredstva s tog računa vratiti na transakcijski račun igrača.
Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

Marketinški bonusi priređivača klađenja na daljinu

Priređivač propisuje uvjete korištenja pojedinih marketinških bonusa.
Priređivač se obvezuje da će prije dodjeljivanja marketinških bonusa točno propisati uvjete koje igrač mora zadovoljiti da bi ostvario pojedini marketinški bonus i iste će javno objaviti na svojoj Internet stranici, Facebook stranici ili na drugi prigodan način.
Marketinški bonusi su limitirani tako da jedan igrač može dobiti samo jedan istovjetni bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa na osnovu toga jer protivno ovim Pravilima ima više otvorenih računa, priređivač ima pravo uskratiti bonus igraču, te zatvoriti sve račune istog igrača.
Marketinški bonusi dobiveni od strane priređivača, mogu se koristiti isključivo za klađenje i ne mogu se isplatiti.
Isplata dobitaka od marketinških bonusa se neće provoditi sve dok ih igrač nije uložio barem onoliko puta koliko je navedeno u uvjetima korištenja marketinških bonusa.
Ukoliko igrač raspolaže sredstvima za igru iz različitih izvora (uplate koje je izvršio na korisnički račun, dobici i bonusi), sustav priređivanja prvo će koristiti bonuse, zatim uplaćena sredstva i na kraju sredstva od dobitaka.
U slučaju zlouporabe, priređivač zadržava pravo prijevremeno okončati marketinške akcije te uskratiti marketinške bonuse pojedinim ili svim igračima.
Ukoliko igrač iskoristi marketinške bonuse i zatim zatvori račun, pri otvaranju novog računa nema pravo koristiti već iskorištene.
Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

Određivanje najvišeg iznosa za igru i samoisključenje

Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom vremenskom razdoblju. Igrač može pisanim putem zatražiti isključenje iz igre na određeno vrijeme. Priređivač će isključiti igrača iz igre koji je unutar roka od 3 dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenjem. Opozivanje najvišeg iznos za igru, visine gubitka ili samoisključenja igrač može učiniti pisanim putem ili elektroničkom obaviješću.
Prekomjerno klađenje može uzrokovati ovisnost te društvene i socijalne probleme. Ukoliko igrač primijeti da se previše kladi može kontaktirati izravno Priređivača ili Klub ovisnika o kockanju na SOS telefon čiji će broj biti istaknut na Internet stranici priređivača, na samposlužnim terminalima i u poslovnicama Priređivača.

Zatvaranje virtualnog računa

Zahtjev za zatvaranjem virtualnog računa igrač može podnijeti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku isključivo u pisanom obliku. Zatvaranje računa uvjetovano je isplatom na virtualni račun igrača svih već uplaćenih listića.
U postupku zatvaranja virtualnog računa igraču se isplaćuju sredstva za isplatu (uplaćena sredstva i ostvareni dobici od oklada) od čega su izuzeti eventualni bonusi dobiveni od priređivača, a koji služe isključivo za uplate na oklade ili igre priređivača.
Jednom zatvoreni virtualni račun igrač može ponovo otvoriti isključivo na pisani zahtjev. Priređivač će odbiti ponovo otvaranje računa na zahtjev igrača u slučaju da utvrdi da je igrač ranije koristio račun protivno odredbama ovih Pravila ili pravilima pojedinih igara, te drugim pozitivnim pravnim propisima.
Priređivač zadržava pravo zatvoriti igračev virtualni račun ukoliko isti ne ispunjava uvjete propisane ovim pravilima ili pravilima pojedinih igara, te drugim pozitivnim pravnim propisima, kao i u slučaju da mu virtualni račun ne služi u svrhu klađenja, već u svrhu polaganja novca i obavljanja drugih transakcija, te u svim ostalim slučajevima koji su protivni svrsi igre na sreću klađenje.

Zajedničke odredbe

Na sve što nije posebno regulirano ovim člankom, primjenjuju se opća Pravila igre na sreću klađenje priređivača.

ISPLATA DOBITAKA

Članak 25.

Priređivač objavljuje službene rezultate najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka događaja. Službeni rezultati su oni zapisani na magnetskom mediju priređivača, a objavljeni javno i to u poslovnici priređivača, na samoposlužnom terminalu i na web stranici priređivača.
U slučaju nepodudaranja službenog rezultata objavljenog u poslovnici, na samoposlužnom terminalu i web stranici ili izvješća u tjednoj tiskovini s rezultatom zapisanim na magnetskom mediju priređivača, kod isplate dobitka u obzir se uzima rezultat zapisan na magnetskom mediju priređivača.
Sitnije pogreške u ispisu imena natjecanja ili natjecatelja (npr.: Liverpool – Liverpol), ako ne utječu na bit oklade, ne uzimaju se u obzir.
Ukoliko je pogreška takva da utječe na bit oklade onda je oklada ništavna i obračunava se keficijent 1,00 (npr. umjesto MANCHESTER CITY napisano MANCHESTER UTD. i sl.)

Članak 26.

Dobici se isplaćuju u poslovnici gdje je nastala oklada nakon objave službenih rezultata priređivača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana njihove objave.
Dobici ostvareni putem samoposlužnih terminala isplaćuju se na način da su zaposlenici ili suradnici Priređivača dužni igraču putem terminala potvrditi regularnost dobitka i autorizirati isplatu, nakon čega mu terminal izdaje potvrdu za isplatu. Za utvrđivanje regularnosti dobitka, uzimaju se u obzir isključivo podaci na magnetnom mediju priređivača i jedino na osnovu njih može osoblje autorizirati i izdati potvrdu za isplatu. Dobitak se isplaćuje isključivo na osnovu neoštećene potvrde za isplatu, a to je ona potvrda koja sadrži sve elemente navedene u čl. 14 ovih Pravila.
Dobici ostvareni putem klađenja na daljinu isplaćuju se na način i pod uvjetima opisanim u posebnim odredbama «Klađenje na daljinu».
Iznimno temeljem odobrene zamolbe igrača, dobici se isplaćuju u drugoj poslovnici ili sjedištu priređivača, u što nisu uključeni dobici od klađenja na virtualne utrke, koji se mogu podići isključivo u poslovnicama u kojima su uplaćeni.
Na temelju posebne odluke priređivača, dobici ostvareni na samoposlužnom terminalu se mogu isplatiti i u poslovnicama Društva.
Priređivač može, prema vlastitoj prosudbi, određene iznose dobitaka isplatiti igraču na račun ili u sjedištu priređivača, a posebno u slučajevima isplate većih dobitaka, oštećenih listića i ostalim slučajevima.
Pravo na isplatu dobitaka zastarijeva u roku od 60 dana od dana stjecanja prava na isplatu. U navedeni rok uračunava se i dan stjecanja prava na isplatu.
Dobitak se isplaćuje jedino i samo donositelju neoštećenog, kompletnog original dobitnog listića. Neoštećeni je listić onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u čl. 15. ovih Pravila.
Iznimno, na temelju zamolbe igrača, komisija priređivača može odobriti isplatu i po oštećenom listiću, ali pod uvjetom da najmanje serijski broj ili PIN bude u potpunosti čitljiv, odnosno kad sadrži elemente propisane čl. 14. ovih Pravila na temelju kojih se nedvojbeno može utvrditi da je riječ o originalu dobitnog listića.
Zbog svog interesa igrač mora čuvati listiće od oštećenja ili eventualnog otuđivanja od treće osobe, jer se dobitak može isplatiti samo jednom i to donositelju listića.
U slučaju sumnje na krivotvorenje listića i počinjenja ostalih kaznenih djela predviđenih Kaznenim zakonom, kao i u slučajevima predviđenim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, priređivač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka do okončanja postupaka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske.
Prilikom isplate dobitka, priređivač ima pravo od igrača zatražiti predočenje osobne isprave. Ukoliko igrač to ne učini priređivač ima pravo zadržati isplatu dobitka sve do ispunjenja tog uvjeta.

Članak 27.

Igrač ima pravo podnijeti reklamaciju u roku od 15 dana od dana objave službenih rezultata priređivača. U navedeni rok uračunava se i dan objave rezultata.
Reklamacija se podnosi preporučenom pošiljkom na adresu priređivača, na E-mail adresu Priređivača ili neposrednom predajom u sjedištu priređivača. Reklamacije uložene nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
O reklamaciji odlučuje komisija priređivača u roku od 15 dana od dana njezinog primitka i odluku će u navedenom roku javiti podnositelju reklamacije u pismenom obliku.
Ukoliko komisija priređivača u roku iz prethodnog stavka ne obavijesti igrača pisanim putem o svojoj odluci, smatrat će se da reklamacija nije uvažena.
U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima igrač se mora povinovati odlukama priređivača.
Prekomjerno klađenje može uzrokovati ovisnost te društvene i socijalne probleme. U svezi prevencije ovisnosti o igrama na sreću i odgovornog igranja, omogućeno je savjetovanje te stručna pomoć s kvalificiranim stručnjacima te se svaki igrač po potrebi može anonimno i besplatno obratiti na broj telefona naznačen u svakoj poslovnici Priređivača i na web stranici Priređivača.
Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, i sličnom odnosu, ugovorni partneri, ali i zastupnici državnoga nadzora Ministarstva financija Republike Hrvatske, ili kojeg drugog upravnog organa, obvezni su čuvati tajnu o sudionicima oklada (igrači) i njihovom sudjelovanju u igranju (gubitak, dobitak).
Obveza čuvanja tajni o sudionicima klađenja i njihovu sudjelovanju u igranju ne odnosi se na slučajeve kad sudionik igranja riješi osobe navedene u točki 1.ovog članka obveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom odnosno kazneno-pravnom postupku.
Obveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivanja statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.
Uplatom listića podrazumijeva se da igrač daje suglasnost da priređivač u medijima javno objavi njegovu okladu, bez navođenja njegovog identiteta, odnosno činjenica temeljem kojih bi ga se moglo identificirati.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 28.

Svrha, način i svi detalji obrade osobnih podataka igrača opisani su u posebnom dokumentu naziva „Pravila o privatnosti“ koja su objavljena na našoj Internet stranici i na svim uplatnim mjestima priređivača.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Bude li uslijed izvanrednih okolnosti (viša sila i sl.), priređivanje igre prekinuto ili na bilo koji način poremećeno igrač tako ne stječe pravo na naknadu štete, ni drugo pravo, ako to ova Pravila ne dopuštaju.

Članak 30.

Za obveze prema igračima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima. Priređivač može određenim osobama privremeno ili stalno zabraniti odnosno ograničiti sudjelovanje u klađenju ukoliko iste narušavaju red i mir u poslovnicama ili sjedištu priređivača.

Članak 31.

Priređivač ne snosi odgovornost u sljedećim slučajevima:
 1. Za sve tiskarske pogreške odnosno greške prilikom ispisa (npr. ponude, listića i sl.).
 2. Za štetu koja je nastala tzv. višom silom (na koje se izravno ne može utjecati).
 3. Za ostale propuste i sve druge pogreške u sadržaju na listiću, na kladioničkoj listi te sadržaju objavljenom na web i/ili teletext stranici priređivača, kao i u sadržaju tiskovine priređivača.

Članak 32.

Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u igri mjesno i stvarno nadležan je Općinski građanski sud u Splitu.

Članak 33.

Priređivač pridržava pravo izmjena i dopuna ovih Pravila u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske. Svaka izmjena ili dopuna bit će objavljena u poslovnicama priređivača, na samoposlužnom terminalu i na službenoj web stranici priređivača.

Članak 34.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon što na njih izda suglasnost Ministarstvo financija Republike Hrvatske, te će biti objavljena u poslovnicama priređivača, na samoposlužnom terminalu i na službenoj web stranici priređivača. Danom primjene ovih Pravila prestaju važiti Pravila igre na sreću klađenje na koja je Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo suglasnost Rješenjem 24.05.2016.g., Klasa : UP/I-461-05/16-01/344, Ur. broj : 513-07-21-01/16-3, te Izmjena Pravila igre na sreću klađenje je Ministarstvo financija izdalo suglasnost Rješenjem od 14. rujna 2016.g., Klasa: UP/I-461-01/16-01/60, Ur. Broj : 513-07-21-01/16-3. Direktor:


Direktor:
__________________

Dugopolje, 08. svibnja 2017.g.

Na ova Pravila igre na sreću klađenje, Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo je suglasnost Rješenjem od 24. svibnja 2018.g., Klasa : UP/I-461-04/18-02/532, Ur. broj : 513-07-21-01/18-3.

Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem