Osnovna ponuda
1
2
1,85
1,85
+9
7,80
1,05
+13
1,07
6,80
+13
5,30
1,12
+13
1,30
3,20
+13
1,05
7,80
+11
1,07
6,80
+12
1,20
4,00
+12
1,45
2,55
+12
1,70
2,00
+11
2,55
1,45
+11
4,40
1,17
+12
1. set
1
2
1,85
1,85
+9
5,80
1,10
+13
1,12
5,30
+13
4,40
1,17
+13
1,35
2,90
+13
1,10
5,80
+11
1,12
5,30
+12
1,25
3,55
+12
1,50
2,40
+12
1,75
1,95
+11
2,40
1,50
+11
3,80
1,22
+12
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
1,45
9,00
5,50
4,60
+13
1,60
7,50
5,50
3,80
+13
2,20
6,50
6,50
2,20
+9
8,00
7,00
17,00
1,15
+13
2,70
6,00
7,00
1,90
+13
1,17
17,00
6,50
7,50
+13
6,50
6,00
12,00
1,25
+13
1,55
7,50
5,50
4,10
+13
1,15
17,00
7,00
8,00
+11
1,17
17,00
6,50
7,50
+12
1,35
10,00
6,00
5,00
+12
1,70
7,50
5,50
3,40
+12
2,10
6,50
6,50
2,40
+11
3,40
5,50
7,50
1,70
+11
5,50
6,00
10,00
1,33
+12
6,50
6,00
12,00
1,25
+12
Točan rezultat
3:0
3:1
3:2
2:3
1:3
0:3
2,15
3,50
6,00
9,50
9,50
11,00
+13
2,50
3,50
6,00
8,00
7,50
9,00
+13
4,50
5,00
5,50
5,50
5,00
4,50
+9
35,00
23,00
20,00
10,00
4,00
1,35
+13
6,00
5,50
6,50
5,75
4,00
3,50
+13
1,40
3,75
9,00
19,00
21,00
30,00
+13
19,00
15,00
13,00
7,00
3,75
1,60
+13
2,30
3,50
6,00
9,00
8,50
10,00
+13
1,35
4,00
10,00
20,00
23,00
35,00
+11
1,40
3,75
9,00
19,00
21,00
30,00
+12
2,00
3,50
6,00
10,00
11,00
12,50
+12
2,90
3,75
6,00
7,00
6,50
7,50
+12
4,15
4,30
5,50
6,00
5,00
5,00
+11
7,50
6,50
7,00
6,00
3,75
2,90
+11
17,00
13,00
12,00
6,50
3,50
1,75
+12
19,00
15,00
13,00
7,00
3,75
1,60
+12
Hendikep gemova
1
2
+2,5
2,10
1,65
+13
+3,5
1,80
1,90
+13
+4,5
1,50
2,40
+13
-6,5
2,20
1,60
+13
-5,5
1,80
1,90
+13
-4,5
1,45
2,55
+13
-6,5
2,55
1,45
+13
-5,5
1,95
1,75
+13
-4,5
1,65
2,10
+13
-6,5
2,20
1,60
+12
-5,5
1,75
1,95
+12
-4,5
1,45
2,55
+12
+6,5
2,40
1,50
+13
+7,5
1,85
1,85
+13
+8,5
1,50
2,40
+13
-8,5
2,40
1,50
+13
-7,5
1,90
1,80
+13
-6,5
1,60
2,20
+13
-8,5
2,30
1,55
+11
-7,5
1,85
1,85
+11
-6,5
1,55
2,30
+11
-2,5
2,00
1,70
+11
-1,5
1,80
1,90
+11
+5,5
2,55
1,45
+13
+6,5
1,95
1,75
+13
+7,5
1,65
2,10
+13
+3,5
2,00
1,70
+11
+4,5
1,85
1,85
+11
+5,5
1,50
2,40
+11
+4,5
2,30
1,55
+12
+5,5
1,85
1,85
+12
+6,5
1,55
2,30
+12
-5,5
2,20
1,60
+12
-4,5
1,85
1,85
+12
-3,5
1,60
2,20
+12
+5,5
2,40
1,50
+12
+6,5
1,90
1,80
+12
+7,5
1,60
2,20
+12
-5,5
2,20
1,60
+13
-4,5
1,80
1,90
+13
-3,5
1,50
2,40
+13
-8,5
2,40
1,50
+12
-7,5
1,90
1,80
+12
-6,5
1,60
2,20
+12
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem