Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,70
3,50
4,80
1,14
2,02
1,26
2,80
+25
2,95
3,00
2,45
1,49
1,35
1,34
-
+25
sub 14:00
2,15
3,30
3,20
1,30
1,62
1,29
4,00
+25
3,10
2,90
2,40
1,50
1,31
1,35
4,50
+25
3,10
3,10
2,30
1,55
1,32
1,32
4,30
+24
2,05
3,30
3,50
1,26
1,70
1,29
3,70
+25
1,30
5,00
9,00
1,03
3,21
1,14
1,80
+25
5,00
3,40
1,70
2,00
1,12
1,27
2,80
+25
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,15
4,10
1,70
1,90
2,00
2,20
7,00
7,80
+25
1,45
2,40
1,38
2,60
2,05
3,75
3,30
6,30
+25
sub 14:00
1,22
3,40
1,35
2,70
1,70
3,30
4,60
9,20
+25
1,45
2,40
1,40
2,50
2,10
3,60
3,35
6,00
+25
1,45
2,40
1,30
2,90
1,90
4,30
3,10
7,00
+24
1,22
3,40
1,45
2,40
1,80
2,95
5,00
8,20
+25
1,05
6,30
1,85
1,75
2,00
1,85
12,00
12,00
+25
1,65
2,00
1,15
4,10
1,95
6,80
2,30
8,20
+25
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
3,80
1,18
+25
2,5
2,20
1,60
+25
3,5
1,40
2,50
+25
1,5
2,25
1,50
+25
2,5
1,45
2,55
+25
3,5
1,07
5,60
+25
1,5
2,80
1,32
+25
2,5
1,70
2,00
+25
3,5
1,20
3,60
+25
1,5
2,60
1,38
+24
2,5
1,60
2,20
+24
3,5
1,15
4,10
+24
1,5
2,40
1,45
+25
2,5
1,50
2,40
+25
3,5
1,10
5,00
+25
sub 14:00
1,5
3,20
1,25
+25
sub 14:00
2,5
1,85
1,85
+25
sub 14:00
3,5
1,27
3,10
+25
1,5
2,90
1,30
+25
2,5
1,75
1,95
+25
3,5
1,22
3,40
+25
1,5
2,70
1,35
+25
2,5
1,65
2,10
+25
3,5
1,17
3,90
+25
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,40
1,45
+25
2,70
1,35
+25
sub 14:00
2,15
1,55
+25
2,90
1,30
+25
2,50
1,40
+24
2,40
1,45
+25
2,50
1,40
+25
2,40
1,45
+25
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,47
1,65
2,80
+25
2,10
1,50
2,00
+25
sub 14:00
1,75
1,55
2,35
+25
2,15
1,50
1,95
+25
2,25
1,50
1,85
+24
1,75
1,55
2,35
+25
1,20
2,10
4,30
+25
2,80
1,65
1,47
+25
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00