Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,15
3,20
3,00
1,29
1,55
1,25
4,00
+21
9,00
5,00
1,25
3,21
-
1,10
1,65
+21
sub 15:00
1,40
4,00
6,80
1,04
2,52
1,16
2,10
+21
sub 17:00
1,65
3,50
4,60
1,12
1,99
1,21
2,70
+21
2,40
3,10
2,70
1,35
1,44
1,27
4,50
+21
1,25
5,00
9,00
-
3,21
1,10
1,65
+21
9,00
5,00
1,25
3,21
-
1,10
1,65
+21
2,55
3,10
2,55
1,40
1,40
1,28
-
+20
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,25
3,20
1,40
2,50
1,75
3,10
4,50
7,50
+21
1,80
1,80
1,03
7,20
1,85
13,00
1,85
12,00
+21
sub 15:00
1,07
5,60
1,85
1,75
2,00
1,85
10,00
10,00
+21
sub 17:00
1,12
4,60
1,55
2,15
1,75
2,40
7,10
8,50
+21
1,35
2,70
1,40
2,50
1,90
3,40
3,80
6,50
+21
1,05
6,00
1,85
1,75
2,00
1,85
11,00
11,00
+21
1,70
1,90
1,03
7,20
1,75
12,00
1,95
12,00
+21
1,32
2,80
1,32
2,80
1,75
3,70
3,70
7,00
+20
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
3,40
1,22
+21
2,5
1,90
1,70
+21
3,5
1,30
2,90
+21
1,5
2,80
1,32
+21
2,5
1,70
1,90
+21
3,5
1,20
3,60
+21
1,5
2,80
1,32
+20
2,5
1,70
1,90
+20
3,5
1,20
3,60
+20
1,5
3,60
1,20
+21
2,5
2,00
1,65
+21
3,5
1,35
2,70
+21
sub 15:00
1,5
2,80
1,32
+21
sub 15:00
2,5
1,70
1,90
+21
sub 15:00
3,5
1,20
3,60
+21
1,5
2,60
1,38
+21
2,5
1,60
2,05
+21
3,5
1,15
4,10
+21
1,5
3,90
1,17
+21
2,5
2,15
1,55
+21
3,5
1,45
2,40
+21
sub 17:00
1,5
3,10
1,27
+21
sub 17:00
2,5
1,80
1,80
+21
sub 17:00
3,5
1,25
3,20
+21
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,25
1,50
+21
2,25
1,50
+21
sub 15:00
2,50
1,40
+21
sub 17:00
2,25
1,50
+21
2,50
1,40
+21
2,25
1,50
+21
2,15
1,55
+21
2,25
1,50
+20
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,75
1,55
2,35
+21
4,80
2,20
1,15
+21
sub 15:00
1,25
1,95
3,70
+21
sub 17:00
1,45
1,65
2,90
+21
1,95
1,50
2,15
+21
1,15
2,20
4,80
+21
4,80
2,20
1,15
+21
2,05
1,50
2,05
+20
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem