Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,00
3,00
3,60
1,20
1,64
1,29
3,50
+26
2,10
3,00
3,30
1,24
1,57
1,28
3,80
+26
2,15
2,80
3,50
1,22
1,56
1,33
4,00
+26
2,00
3,10
3,50
1,22
1,64
1,27
3,50
+26
2,15
3,10
3,10
1,27
1,55
1,27
4,00
+26
2,10
3,10
3,20
1,25
1,57
1,27
3,80
+26
2,10
3,00
3,30
1,24
1,57
1,28
3,80
+26
1,50
3,70
5,70
1,07
2,24
1,19
2,30
+26
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,30
2,90
1,50
2,25
2,00
2,95
4,40
7,00
+26
1,32
2,80
1,52
2,20
2,05
2,90
4,30
7,00
+26
1,35
2,70
1,50
2,25
2,05
3,00
4,10
7,00
+26
1,30
2,90
1,50
2,25
2,00
2,95
4,40
7,00
+26
1,30
2,90
1,50
2,25
1,95
2,95
4,40
7,00
+26
1,32
2,80
1,52
2,20
2,05
2,90
4,30
7,00
+26
1,30
2,90
1,50
2,25
1,95
2,95
4,40
7,00
+26
1,12
4,60
1,90
1,70
2,15
1,90
8,80
8,50
+26
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
2,50
1,40
+26
2,5
1,55
2,15
+26
3,5
1,12
4,60
+26
1,5
2,25
1,50
+26
2,5
1,45
2,40
+26
3,5
1,07
5,60
+26
1,5
2,25
1,50
+26
2,5
1,45
2,40
+26
3,5
1,07
5,60
+26
1,5
2,40
1,45
+26
2,5
1,50
2,25
+26
3,5
1,10
5,00
+26
1,5
2,40
1,45
+26
2,5
1,50
2,25
+26
3,5
1,10
5,00
+26
1,5
2,50
1,40
+26
2,5
1,55
2,15
+26
3,5
1,12
4,60
+26
1,5
2,50
1,40
+26
2,5
1,55
2,15
+26
3,5
1,12
4,60
+26
1,5
2,25
1,50
+26
2,5
1,45
2,40
+26
3,5
1,07
5,60
+26
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,70
1,35
+26
2,90
1,30
+26
2,90
1,30
+26
2,70
1,35
+26
2,60
1,38
+26
2,90
1,30
+26
2,60
1,38
+26
2,80
1,32
+26
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,65
1,55
2,50
+26
1,75
1,55
2,35
+26
1,75
1,55
2,35
+26
1,65
1,55
2,50
+26
1,75
1,55
2,35
+26
1,75
1,55
2,35
+26
1,75
1,55
2,35
+26
1,32
1,85
3,30
+26
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00