Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,50
3,10
2,00
1,64
1,22
1,27
3,50
+30
1,50
4,00
5,10
1,09
2,24
1,16
2,30
+30
1,85
3,40
3,60
1,20
1,75
1,22
3,20
+30
1,70
3,50
4,30
1,14
1,93
1,22
2,80
+30
3,20
3,10
2,10
1,57
1,25
1,27
3,80
+30
1,25
5,00
9,00
-
3,21
1,10
1,65
+30
6,30
4,20
1,40
2,52
1,05
1,15
2,10
+30
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,50
2,25
1,20
3,60
1,80
5,40
2,70
7,50
+30
1,10
5,00
1,70
1,90
1,85
2,10
8,50
9,00
+30
1,15
4,10
1,52
2,20
1,75
2,55
6,30
7,50
+30
1,15
4,10
1,55
2,15
1,80
2,45
6,40
7,50
+30
1,50
2,25
1,30
2,90
1,95
4,40
2,95
7,00
+30
1,05
6,00
1,90
1,70
2,00
1,80
12,00
11,00
+30
1,80
1,80
1,05
6,00
1,90
11,00
1,90
10,00
+30
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
2,80
1,32
+30
2,5
1,70
1,90
+30
3,5
1,20
3,60
+30
1,5
3,20
1,25
+30
2,5
1,85
1,75
+30
3,5
1,27
3,10
+30
1,5
2,50
1,40
+30
2,5
1,55
2,15
+30
3,5
1,12
4,60
+30
1,5
2,80
1,32
+30
2,5
1,70
1,90
+30
3,5
1,20
3,60
+30
1,5
2,90
1,30
+30
2,5
1,75
1,85
+30
3,5
1,22
3,40
+30
1,5
2,70
1,35
+30
2,5
1,65
2,00
+30
3,5
1,17
3,90
+30
1,5
2,90
1,30
+30
2,5
1,75
1,85
+30
3,5
1,22
3,40
+30
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,40
1,45
+30
2,40
1,45
+30
2,25
1,50
+30
2,30
1,48
+30
2,60
1,38
+30
2,40
1,45
+30
2,40
1,45
+30
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,50
1,55
1,65
+30
1,32
1,85
3,30
+30
1,60
1,60
2,60
+30
1,47
1,65
2,80
+30
2,35
1,55
1,75
+30
1,15
2,20
4,80
+30
3,70
1,95
1,25
+30
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00