Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,75
3,10
2,35
1,46
1,34
1,27
4,40
+30
5,30
3,60
1,55
2,14
1,08
1,20
2,50
+30
1,05
10,00
17,00
-
6,30
-
1,15
+29
2,30
3,10
2,85
1,32
1,48
1,27
4,40
+30
1,80
3,40
3,80
1,18
1,79
1,22
3,10
+30
1,30
5,00
7,00
1,03
2,92
1,10
1,80
+30
2,10
3,20
3,10
1,27
1,57
1,25
3,80
+30
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,45
2,40
1,35
2,70
1,95
4,00
3,30
6,00
+30
1,75
1,85
1,10
5,00
1,90
9,00
2,10
9,00
+30
1,01
8,30
2,50
1,40
2,70
1,40
21,00
12,00
+29
1,32
2,80
1,45
2,40
1,90
3,20
4,10
7,00
+30
1,22
3,40
1,60
2,05
2,00
2,60
5,50
7,00
+30
1,05
6,00
1,85
1,75
2,00
1,85
11,00
11,00
+30
1,22
3,40
1,45
2,40
1,75
3,00
5,00
8,00
+30
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
3,10
1,27
+30
2,5
1,80
1,80
+30
3,5
1,25
3,20
+30
1,5
4,60
1,12
+29
2,5
2,40
1,45
+29
3,5
1,60
2,05
+29
1,5
2,50
1,40
+30
2,5
1,55
2,15
+30
3,5
1,12
4,60
+30
1,5
2,80
1,32
+30
2,5
1,70
1,90
+30
3,5
1,20
3,60
+30
1,5
2,40
1,45
+30
2,5
1,50
2,25
+30
3,5
1,10
5,00
+30
1,5
2,50
1,40
+30
2,5
1,55
2,15
+30
3,5
1,12
4,60
+30
1,5
2,80
1,32
+30
2,5
1,70
1,90
+30
3,5
1,20
3,60
+30
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,60
1,38
+30
2,50
1,40
+30
3,20
1,25
+29
2,50
1,40
+30
2,70
1,35
+30
2,50
1,40
+30
2,25
1,50
+30
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2