Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
sri 17:20
1,60
4,50
3,80
1,18
2,06
1,13
-
+13
1,90
4,30
2,90
1,32
1,73
1,15
-
+13
1,55
4,70
4,00
1,17
2,16
1,12
-
+13
1,60
4,40
3,90
1,17
2,07
1,13
-
+13
2,10
4,20
2,60
1,40
1,61
1,16
-
+7
2,35
4,00
2,35
1,48
1,48
1,17
-
+6
2,30
4,00
2,40
1,46
1,50
1,17
-
+7
2,60
4,20
2,10
1,61
1,40
1,16
-
+7
2,40
4,00
2,30
1,50
1,46
1,17
-
+7
2,40
4,00
2,30
1,50
1,46
1,17
-
+7
2,10
4,20
2,60
1,40
1,61
1,16
-
+7
Konačni pobjednik
1
2
sri 17:20
1,35
2,70
+13
1,55
2,15
+13
1,30
2,90
+13
1,35
2,70
+13
1,65
2,00
+7
1,80
1,80
+6
1,75
1,85
+7
2,00
1,65
+7
1,85
1,75
+7
1,85
1,75
+7
1,65
2,00
+7
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke i penale)
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
3,5
3,50
1,25
+13
4,5
2,10
1,65
+13
5,5
1,65
2,10
+13
6,5
1,25
3,50
+13
sri 17:20
3,5
4,00
1,20
+13
sri 17:20
4,5
2,30
1,55
+13
sri 17:20
5,5
1,75
1,95
+13
sri 17:20
6,5
1,35
2,90
+13
3,5
3,50
1,25
+13
4,5
2,10
1,65
+13
5,5
1,65
2,10
+13
6,5
1,25
3,50
+13
3,5
3,20
1,30
+13
4,5
2,00
1,70
+13
5,5
1,60
2,20
+13
6,5
1,20
4,00
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
1
2
+1,5
1,30
2,90
+7
-1,5
1,90
1,70
+13
sri 17:20
-1,5
2,00
1,65
+13
-1,5
2,40
1,45
+13
+1,5
1,25
3,20
+7
-1,5
2,90
1,30
+7
+1,5
1,25
3,20
+7
-1,5
2,00
1,65
+13
-1,5
2,90
1,30
+7
-1,5
3,20
1,25
+7
Domaćinu se oduzima ili dodaje broj u zagradi
1. trećina
1
X
2
1X
X2
12
sri 17:20
2,05
2,60
3,90
1,15
1,56
1,34
+13
2,45
2,50
3,15
1,24
1,39
1,38
+13
2,00
2,70
3,90
1,15
1,60
1,32
+13
2,05
2,55
4,10
1,14
1,57
1,37
+13
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+7
2,95
2,20
2,95
1,26
1,26
1,47
+6
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+7
3,05
2,35
2,70
1,33
1,26
1,43
+7
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+7
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+7
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem