Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,90
4,10
2,90
1,30
1,70
1,15
-
+12
2,10
4,00
2,60
1,38
1,58
1,16
-
+13
2,25
4,00
2,40
1,44
1,50
1,16
-
+13
pet 17:30
2,30
4,00
2,40
1,46
1,50
1,17
-
+13
2,40
4,00
2,30
1,50
1,46
1,17
-
+13
1,45
5,00
4,50
1,12
2,37
1,10
-
+13
3,80
4,50
1,60
2,06
1,18
1,13
-
+13
Konačni pobjednik
1
2
1,50
2,25
+12
1,65
2,00
+13
1,75
1,85
+13
pet 17:30
1,80
1,80
+13
1,80
1,80
+13
1,25
3,20
+13
2,70
1,35
+13
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke i penale)
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
pet 17:30
3,5
3,50
1,25
+13
pet 17:30
4,5
2,10
1,65
+13
pet 17:30
5,5
1,65
2,10
+13
pet 17:30
6,5
1,25
3,50
+13
3,5
3,50
1,25
+13
4,5
2,10
1,65
+13
5,5
1,65
2,10
+13
6,5
1,25
3,50
+13
3,5
3,50
1,25
+13
4,5
2,10
1,65
+13
5,5
1,65
2,10
+13
6,5
1,25
3,50
+13
3,5
2,55
1,45
+12
4,5
1,85
1,85
+12
5,5
1,45
2,55
+12
3,5
3,50
1,25
+13
4,5
2,10
1,65
+13
5,5
1,65
2,10
+13
6,5
1,25
3,50
+13
3,5
2,90
1,35
+13
4,5
1,95
1,75
+13
5,5
1,55
2,30
+13
6,5
1,20
4,00
+13
3,5
2,90
1,35
+13
4,5
1,95
1,75
+13
5,5
1,55
2,30
+13
6,5
1,20
4,00
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
1
2
pet 17:30
-1,5
3,20
1,25
+13
+1,5
1,25
3,20
+13
-1,5
1,75
1,85
+13
-1,5
2,40
1,45
+12
+1,5
1,65
2,00
+13
-1,5
2,70
1,35
+13
-1,5
3,20
1,25
+13
Domaćinu se oduzima ili dodaje broj u zagradi
1. trećina
1
X
2
1X
X2
12
2,45
2,45
3,25
1,22
1,40
1,40
+12
2,75
2,30
3,05
1,25
1,31
1,45
+13
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+13
pet 17:30
2,85
2,30
2,95
1,27
1,29
1,45
+13
2,95
2,30
2,85
1,29
1,27
1,45
+13
1,85
2,80
4,20
1,11
1,68
1,28
+13
3,90
2,60
2,05
1,56
1,15
1,34
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem