Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,90
3,20
3,70
1,19
1,72
1,26
3,30
+25
3,10
3,10
2,15
1,55
1,27
1,27
4,00
+25
2,20
3,10
3,00
1,29
1,52
1,27
4,10
+25
2,50
3,10
2,60
1,38
1,41
1,27
-
+25
1,90
3,10
3,80
1,18
1,71
1,27
3,30
+25
1,80
3,20
4,10
1,15
1,80
1,25
3,10
+25
1,85
3,20
3,90
1,17
1,76
1,25
3,20
+25
1,70
3,40
4,40
1,13
1,92
1,23
2,80
+25
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,18
4,10
1,45
2,40
1,70
2,85
6,00
7,50
+25
1,35
2,70
1,22
3,40
1,65
4,60
3,30
10,00
+25
1,25
3,20
1,40
2,50
1,75
3,10
4,50
7,50
+25
1,27
3,10
1,30
2,90
1,65
3,70
4,00
7,00
+25
1,20
3,60
1,50
2,25
1,80
2,70
5,40
7,50
+25
1,15
4,10
1,50
2,25
1,70
2,60
6,20
8,00
+25
1,20
3,60
1,55
2,15
1,85
2,60
5,60
7,00
+25
1,12
4,60
1,48
2,30
1,65
2,60
6,80
8,00
+25
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
2,60
1,38
+25
2,5
1,60
2,05
+25
3,5
1,15
4,10
+25
1,5
2,70
1,35
+25
2,5
1,65
2,00
+25
3,5
1,17
3,90
+25
1,5
2,90
1,30
+25
2,5
1,75
1,85
+25
3,5
1,22
3,40
+25
1,5
3,20
1,25
+25
2,5
1,85
1,75
+25
3,5
1,27
3,10
+25
1,5
3,20
1,25
+25
2,5
1,85
1,75
+25
3,5
1,27
3,10
+25
1,5
3,20
1,25
+25
2,5
1,85
1,75
+25
3,5
1,27
3,10
+25
1,5
3,40
1,22
+25
2,5
1,90
1,70
+25
3,5
1,30
2,90
+25
1,5
3,10
1,27
+25
2,5
1,80
1,80
+25
3,5
1,25
3,20
+25
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,15
1,55
+25
2,10
1,57
+25
2,20
1,52
+25
2,10
1,57
+25
2,10
1,57
+25
2,50
1,40
+25
2,10
1,57
+25
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,60
1,60
2,60
+25
2,35
1,55
1,75
+25
1,80
1,50
2,30
+25
2,03
1,50
2,07
+25
1,60
1,60
2,60
+25
1,55
1,60
2,65
+25
1,60
1,60
2,60
+25
1,47
1,65
2,80
+25
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00