Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+4
1,30
10,00
4,20
1,15
2,96
-
-
+4
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+4
1,12
13,00
7,00
1,03
4,55
-
-
+4
2,35
9,00
1,75
1,86
1,47
-
-
+4
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+4
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+4
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+4
1,17
8,00
5,90
1,02
3,40
-
+4
2,25
5,50
1,90
1,60
1,41
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+4
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
+4
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+4
1,22
26,50
25,00
14,30
82,00
40,00
7,90
26,50
11,50
+4
3,20
20,00
5,20
16,50
45,00
16,00
6,50
20,00
2,20
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem