Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,25
3,20
2,80
1,32
1,49
1,25
4,20
+23
3,10
3,20
2,10
1,57
1,27
1,25
3,80
+23
2,10
3,20
3,10
1,27
1,57
1,25
3,80
+23
sri 18:30
2,75
3,20
2,30
1,48
1,34
1,25
4,30
+23
2,40
3,10
2,70
1,35
1,44
1,27
4,50
+23
1,70
3,50
4,20
1,14
1,91
1,21
2,80
+23
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,25
3,20
1,35
2,70
1,70
3,40
4,30
7,50
+23
1,40
2,50
1,22
3,40
1,70
4,80
3,10
7,50
+23
1,22
3,40
1,35
2,70
1,65
3,30
4,60
8,00
+23
sri 18:30
1,35
2,70
1,25
3,20
1,70
4,30
3,40
7,00
+23
1,27
3,10
1,32
2,80
1,70
3,60
4,10
7,00
+23
1,12
4,60
1,50
2,25
1,70
2,50
6,90
8,00
+23
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
3,10
1,27
+23
2,5
1,80
1,80
+23
3,5
1,25
3,20
+23
1,5
3,10
1,27
+23
2,5
1,80
1,80
+23
3,5
1,25
3,20
+23
1,5
3,10
1,27
+23
2,5
1,80
1,80
+23
3,5
1,25
3,20
+23
1,5
3,40
1,22
+23
2,5
1,90
1,70
+23
3,5
1,30
2,90
+23
sri 18:30
1,5
2,90
1,30
+23
sri 18:30
2,5
1,75
1,85
+23
sri 18:30
3,5
1,22
3,40
+23
1,5
3,10
1,27
+23
2,5
1,80
1,80
+23
3,5
1,25
3,20
+23
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,15
1,55
+23
2,15
1,55
+23
2,05
1,60
+23
sri 18:30
2,20
1,52
+23
2,15
1,55
+23
2,20
1,52
+23
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,80
1,50
2,30
+23
2,35
1,55
1,75
+23
1,75
1,55
2,35
+23
sri 18:30
2,25
1,50
1,85
+23
1,95
1,50
2,15
+23
1,47
1,65
2,80
+23
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem