Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,55
8,00
2,90
1,30
2,13
-
-
+4
1,02
17,00
14,00
-
7,68
-
-
+4
1,12
13,00
7,00
1,03
4,55
-
-
+4
1,50
9,00
3,00
1,29
2,25
-
-
+4
1,65
8,00
2,60
1,37
1,96
-
-
+4
3,30
8,50
1,45
2,38
1,24
-
-
+4
2,90
8,50
1,55
2,16
1,31
-
-
+4
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
+4
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,65
6,00
2,65
1,30
1,85
-
+4
1,04
11,00
10,00
-
5,24
-
+4
1,17
8,00
5,90
1,02
3,40
-
+4
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+4
1,75
5,50
2,50
1,33
1,72
-
+4
2,90
6,00
1,55
1,96
1,23
-
+4
2,65
6,00
1,65
1,85
1,30
-
+4
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
1,80
21,00
8,00
15,00
55,00
18,00
6,00
21,00
4,30
+4
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
+4
1,22
26,50
25,00
14,30
82,00
40,00
7,90
26,50
11,50
+4
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
5,50
23,00
5,00
+4
2,00
20,00
7,00
15,00
45,00
18,00
5,50
20,00
3,50
+4
5,50
23,00
6,00
20,00
60,00
15,00
9,00
22,00
1,65
+4
4,30
21,00
6,00
18,00
55,00
15,00
8,00
21,00
1,80
+4
5,00
23,00
5,50
18,00
55,00
15,00
8,50
22,00
1,70
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem