Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
čet 15:00
1,90
3,20
4,10
1,19
1,80
1,30
3,30
čet 16:00
1,50
3,80
6,50
1,08
2,40
1,22
2,30
6,00
3,70
1,55
2,29
1,09
1,23
2,50
1,10
8,00
21,00
-
5,79
1,05
1,25
4,20
3,30
1,85
1,85
1,19
1,28
3,20
3,00
3,20
2,30
1,55
1,34
1,30
4,30
čet 17:30
3,70
3,20
2,00
1,72
1,23
1,30
3,50
1,35
4,50
8,50
1,04
2,94
1,16
1,90
5,30
3,50
1,65
2,11
1,12
1,26
2,70
1,80
3,30
4,50
1,16
1,90
1,29
3,10
2,55
3,20
2,65
1,42
1,45
1,30
-
1,15
7,00
15,00
-
4,77
1,07
1,30
1,80
3,30
4,50
1,16
1,90
1,29
3,10
1,50
3,80
6,50
1,08
2,40
1,22
2,30
1,20
6,00
12,50
-
4,05
1,09
1,50
2,30
3,20
3,00
1,34
1,55
1,30
4,30
čet 19:00
1,15
7,00
15,00
-
4,77
1,07
1,30
2,35
3,20
2,90
1,35
1,52
1,30
4,40
1,45
4,00
7,00
1,06
2,55
1,20
2,15
1,50
3,80
6,50
1,08
2,40
1,22
2,30
2,30
3,10
3,10
1,32
1,55
1,32
4,30
3,20
3,20
2,20
1,60
1,30
1,30
4,10
1,30
4,80
9,50
1,02
3,19
1,14
1,80
2,65
3,10
2,65
1,43
1,43
1,32
-
2,40
3,20
2,85
1,37
1,51
1,30
4,50
1,25
5,20
11,00
1,01
3,53
1,12
1,65
čet 20:00
1,40
4,20
7,80
1,05
2,73
1,19
2,10
2,50
3,20
2,70
1,40
1,46
1,30
-
11,00
5,20
1,25
3,53
1,01
1,12
1,65
1,20
6,00
12,50
-
4,05
1,09
1,50
1,50
3,80
6,50
1,08
2,40
1,22
2,30
1,60
3,60
5,60
1,11
2,19
1,24
2,60
1,25
5,20
11,00
1,01
3,53
1,12
1,65
2,70
3,10
2,60
1,44
1,41
1,32
-
4,20
3,30
1,85
1,85
1,19
1,28
3,20
2,65
3,20
2,55
1,45
1,42
1,30
-
4,50
3,30
1,80
1,90
1,16
1,29
3,10
2,60
3,20
2,60
1,43
1,43
1,30
-
2,15
3,20
3,30
1,29
1,62
1,30
4,00
4,60
3,40
1,75
1,96
1,16
1,27
2,90
2,25
3,20
3,10
1,32
1,57
1,30
4,20
čet 21:45
1,20
6,00
12,50
-
4,05
1,09
1,50
11,00
5,20
1,25
3,53
1,01
1,12
1,65
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem