Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,80
4,00
2,00
1,65
1,33
1,17
-
+13
2,05
4,00
2,75
1,36
1,63
1,17
-
+13
sri 17:30
1,95
4,20
2,80
1,33
1,68
1,15
-
+13
1,55
4,50
4,10
1,15
2,15
1,12
-
+13
Konačni pobjednik
1
2
2,15
1,55
+13
1,60
2,05
+13
sri 17:30
1,60
2,05
+13
1,30
2,90
+13
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke i penale)
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
3,5
3,20
1,30
+13
4,5
2,00
1,70
+13
5,5
1,60
2,20
+13
6,5
1,20
4,00
+13
3,5
4,00
1,20
+13
4,5
2,20
1,60
+13
5,5
1,70
2,00
+13
6,5
1,30
3,20
+13
3,5
3,20
1,30
+13
4,5
2,00
1,70
+13
5,5
1,60
2,20
+13
6,5
1,20
4,00
+13
sri 17:30
3,5
4,00
1,20
+13
sri 17:30
4,5
2,20
1,60
+13
sri 17:30
5,5
1,70
2,00
+13
sri 17:30
6,5
1,30
3,20
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
1
2
-1,5
2,70
1,35
+13
-1,5
1,90
1,70
+13
+1,5
1,35
2,70
+13
sri 17:30
-1,5
2,50
1,40
+13
Domaćinu se oduzima ili dodaje broj u zagradi
1. trećina
1
X
2
1X
X2
12
3,10
2,35
2,65
1,34
1,25
1,43
+13
2,70
2,30
3,15
1,24
1,33
1,45
+13
sri 17:30
2,50
2,45
3,15
1,24
1,38
1,39
+13
2,00
2,60
4,10
1,13
1,59
1,34
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem