Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,85
4,10
3,10
1,27
1,77
1,16
-
+7
1,50
4,50
4,50
1,12
2,25
1,12
-
+7
2,60
4,00
2,10
1,58
1,38
1,16
-
+7
pet 17:30
1,85
4,10
3,10
1,27
1,77
1,16
-
+7
1,85
4,10
3,10
1,27
1,77
1,16
-
+7
2,15
4,00
2,50
1,40
1,54
1,16
-
+7
2,15
4,00
2,50
1,40
1,54
1,16
-
+7
Konačni pobjednik
1
2
1,50
2,25
+7
1,25
3,20
+7
2,00
1,65
+7
pet 17:30
1,50
2,25
+7
1,50
2,25
+7
1,70
1,90
+7
1,70
1,90
+7
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke i penale)
Hendikep
1
2
-1,5
2,90
1,30
+7
-1,5
2,90
1,30
+7
pet 17:30
-1,5
2,40
1,45
+7
-1,5
1,85
1,75
+7
-1,5
2,40
1,45
+7
-1,5
2,40
1,45
+7
+1,5
1,35
2,70
+7
Domaćinu se oduzima ili dodaje broj u zagradi
1. trećina
1
X
2
1X
X2
12
2,40
2,45
3,40
1,21
1,42
1,40
+7
1,90
2,60
4,30
1,10
1,62
1,32
+7
3,05
2,30
2,75
1,31
1,25
1,45
+7
pet 17:30
2,40
2,45
3,40
1,21
1,42
1,40
+7
2,40
2,45
3,40
1,21
1,42
1,40
+7
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+7
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+7
Prva trećina / Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
2,90
13,00
18,00
5,00
7,50
7,00
13,00
13,00
5,50
+7
2,05
14,00
21,00
5,00
8,50
8,40
12,00
14,00
7,50
+7
4,50
13,00
13,00
6,20
7,00
5,20
15,00
13,00
3,60
+7
pet 17:30
2,90
13,00
18,00
5,00
7,50
7,00
13,00
13,00
5,50
+7
2,90
13,00
18,00
5,00
7,50
7,00
13,00
13,00
5,50
+7
3,65
13,00
15,00
5,30
7,00
6,00
14,00
13,00
4,35
+7
3,65
13,00
15,00
5,30
7,00
6,00
14,00
13,00
4,35
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem