Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
+4
sri 20:00
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
+4
1,50
9,00
3,00
1,29
2,25
-
-
+4
1,12
13,00
7,00
1,03
4,55
-
-
+4
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+4
1,30
10,00
4,20
1,15
2,96
-
-
+4
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
+4
sri 20:00
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+4
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+4
1,17
8,00
5,90
1,02
3,40
-
+4
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+4
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
+4
sri 20:00
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+4
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
5,50
23,00
5,00
+4
1,22
26,50
25,00
14,30
82,00
40,00
7,90
26,50
11,50
+4
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+4
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+4
sri 20:00
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem