Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+15
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+6
1,95
13,00
1,95
1,70
1,70
-
-
+6
1,05
19,00
9,50
-
6,33
-
-
+6
1,65
14,00
2,30
1,48
1,98
-
-
+6
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+6
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+6
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+6
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,60
8,00
2,45
1,33
1,88
-
+15
1,55
8,00
2,60
1,30
1,96
-
+6
1,95
7,50
1,95
1,55
1,55
-
+6
1,15
9,00
6,80
-
3,87
-
+6
1,75
8,00
2,20
1,44
1,73
-
+6
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+6
1,20
9,00
5,20
1,06
3,30
-
+6
1,60
8,00
2,45
1,33
1,88
-
+6
2. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,60
8,00
2,20
1,33
1,73
-
+15
1,55
8,00
2,35
1,30
1,82
-
+6
1,95
7,50
1,95
1,55
1,55
-
+6
1,15
9,00
5,00
-
3,21
-
+6
1,75
8,00
2,05
1,44
1,63
-
+6
1,50
8,00
2,50
1,26
1,90
-
+6
1,20
9,00
4,00
1,06
2,77
-
+6
1,60
8,00
2,20
1,33
1,73
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
1,75
30,00
9,00
17,00
75,00
25,00
5,50
25,00
3,15
+15
1,65
31,00
10,00
17,00
85,00
26,00
5,50
26,00
3,40
+6
2,30
27,00
5,50
19,00
70,00
19,00
5,50
27,00
2,30
+6
1,10
30,00
18,00
16,00
99,00
37,00
4,80
35,00
9,80
+6
2,05
29,00
6,25
18,00
75,00
25,00
5,75
28,00
2,80
+6
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+6
1,20
30,00
15,00
15,00
99,00
37,00
4,50
35,00
7,50
+6
1,75
30,00
9,00
17,00
75,00
25,00
5,50
25,00
3,15
+6
Konačni pobjednik
1
2
1,45
2,40
+15
1,40
2,50
+6
1,80
1,80
+6
1,03
8,00
+6
1,57
2,10
+6
1,35
2,70
+6
1,06
6,00
+6
1,45
2,40
+6
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke)
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem