Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
sub 14:30
2,35
2,90
2,90
1,30
1,45
1,30
4,40
+19
2,25
2,90
3,10
1,27
1,50
1,30
4,20
+19
1,65
3,30
5,00
1,10
1,99
1,24
2,70
+19
1,80
3,10
4,30
1,14
1,80
1,27
3,10
+19
2,75
3,10
2,35
1,46
1,34
1,27
4,40
+19
3,00
3,20
2,15
1,55
1,29
1,25
4,00
+19
5,00
3,50
1,60
2,06
1,10
1,21
2,60
+19
2,05
3,10
3,30
1,23
1,60
1,26
3,70
+19
3,40
3,10
2,00
1,62
1,22
1,26
3,50
+19
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
sub 14:30
1,40
2,50
1,45
2,40
2,05
3,40
3,70
6,00
+19
1,35
2,70
1,50
2,25
2,05
3,10
4,10
7,00
+19
1,15
4,10
1,70
1,90
1,95
2,20
7,00
8,00
+19
1,20
3,60
1,55
2,15
1,85
2,60
5,60
8,00
+19
1,40
2,50
1,32
2,80
1,85
4,00
3,30
7,00
+19
1,40
2,50
1,22
3,40
1,70
4,80
3,10
9,00
+19
1,75
1,85
1,15
4,10
2,00
8,00
2,15
8,00
+19
1,22
3,40
1,50
2,25
1,85
2,75
5,10
8,00
+19
1,50
2,25
1,25
3,20
1,90
4,80
2,80
8,00
+19
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
sub 14:30
1,5
2,25
1,50
+19
sub 14:30
2,5
1,45
2,40
+19
sub 14:30
3,5
1,07
5,60
+19
1,5
3,10
1,27
+19
2,5
1,80
1,80
+19
3,5
1,25
3,20
+19
1,5
2,70
1,35
+19
2,5
1,65
2,00
+19
3,5
1,17
3,90
+19
1,5
2,25
1,50
+19
2,5
1,45
2,40
+19
3,5
1,07
5,60
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
sub 14:30
2,90
1,30
+19
2,90
1,30
+19
2,70
1,35
+19
2,50
1,40
+19
2,50
1,40
+19
2,15
1,55
+19
2,70
1,35
+19
2,40
1,45
+19
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
sub 14:30
1,90
1,50
2,20
+19
1,80
1,50
2,30
+19
1,45
1,65
2,90
+19
1,55
1,60
2,65
+19
2,20
1,50
1,90
+19
2,35
1,55
1,75
+19
3,00
1,70
1,40
+19
1,70
1,55
2,40
+19
2,50
1,55
1,65
+19
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem