Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,25
2,90
3,10
1,27
1,50
1,30
4,20
+19
sub 15:30
1,45
3,60
6,80
1,03
2,35
1,20
2,15
+19
1,35
4,20
7,50
1,02
2,69
1,14
1,90
+19
1,55
3,50
5,60
1,07
2,15
1,21
2,50
+19
1,60
3,50
5,00
1,10
2,06
1,21
2,60
+19
1,70
3,30
4,50
1,12
1,90
1,23
2,80
+19
2,15
3,00
3,20
1,25
1,55
1,29
4,00
+19
2,25
2,90
3,10
1,27
1,50
1,30
4,20
+19
1,65
3,40
4,80
1,11
1,99
1,23
2,70
+19
1,85
3,10
4,00
1,16
1,75
1,26
3,20
+19
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,35
2,70
1,45
2,40
1,95
3,30
4,00
7,00
+19
sub 15:30
1,10
5,00
1,85
1,75
2,05
1,95
10,00
9,00
+19
1,07
5,60
2,00
1,65
2,15
1,75
12,00
10,00
+19
1,12
4,60
1,85
1,75
2,05
1,95
9,00
9,00
+19
1,15
4,10
1,75
1,85
2,00
2,15
8,00
8,00
+19
1,18
3,80
1,65
2,00
1,95
2,35
7,00
8,00
+19
1,32
2,80
1,50
2,25
2,00
2,95
4,20
7,00
+19
1,35
2,70
1,50
2,25
2,05
3,10
4,10
7,00
+19
1,18
3,80
1,75
1,85
2,05
2,20
7,00
8,00
+19
1,22
3,40
1,55
2,15
1,90
2,60
5,30
8,00
+19
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
2,40
1,45
+19
2,5
1,50
2,25
+19
3,5
1,10
5,00
+19
1,5
2,25
1,50
+19
2,5
1,45
2,40
+19
3,5
1,07
5,60
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
1,5
2,70
1,35
+19
2,5
1,65
2,00
+19
3,5
1,17
3,90
+19
1,5
2,50
1,40
+19
2,5
1,55
2,15
+19
3,5
1,12
4,60
+19
1,5
2,40
1,45
+19
2,5
1,50
2,25
+19
3,5
1,10
5,00
+19
sub 15:30
1,5
2,70
1,35
+19
sub 15:30
2,5
1,65
2,00
+19
sub 15:30
3,5
1,17
3,90
+19
1,5
2,50
1,40
+19
2,5
1,55
2,15
+19
3,5
1,12
4,60
+19
1,5
2,50
1,40
+19
2,5
1,55
2,15
+19
3,5
1,12
4,60
+19
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,70
1,35
+19
sub 15:30
2,60
1,38
+19
2,60
1,38
+19
2,70
1,35
+19
2,70
1,35
+19
2,70
1,35
+19
2,90
1,30
+19
2,80
1,32
+19
2,60
1,38
+19
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,80
1,50
2,30
+19
sub 15:30
1,30
1,90
3,50
+19
1,22
2,00
4,00
+19
1,35
1,80
3,10
+19
1,40
1,70
3,00
+19
1,47
1,65
2,80
+19
1,75
1,55
2,35
+19
1,80
1,50
2,30
+19
1,45
1,65
2,90
+19
1,60
1,60
2,60
+19
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem