Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,20
3,20
2,90
1,30
1,52
1,25
4,10
+28
2,80
3,20
2,25
1,49
1,32
1,25
4,20
+28
sub 13:00
2,50
3,10
2,60
1,38
1,41
1,27
-
+28
ned 11:00
3,30
3,30
2,00
1,65
1,25
1,25
3,50
+28
ned 12:00
2,10
3,20
3,10
1,27
1,57
1,25
3,80
+28
5,30
3,60
1,55
2,14
1,08
1,20
2,50
+28
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,25
3,20
1,35
2,70
1,70
3,40
4,30
7,50
+28
1,35
2,70
1,25
3,20
1,70
4,30
3,40
7,50
+28
sub 13:00
1,30
2,90
1,32
2,80
1,70
3,60
3,80
7,00
+28
ned 11:00
1,38
2,60
1,20
3,60
1,65
5,00
3,10
8,00
+28
ned 12:00
1,25
3,20
1,50
2,25
1,85
2,80
4,80
7,00
+28
1,60
2,05
1,10
5,00
1,75
8,00
2,25
9,00
+28
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
sub 13:00
1,5
3,10
1,27
+28
sub 13:00
2,5
1,80
1,80
+28
sub 13:00
3,5
1,25
3,20
+28
1,5
2,90
1,30
+28
2,5
1,75
1,85
+28
3,5
1,22
3,40
+28
ned 11:00
1,5
3,40
1,22
+28
ned 11:00
2,5
1,90
1,70
+28
ned 11:00
3,5
1,30
2,90
+28
1,5
3,10
1,27
+28
2,5
1,80
1,80
+28
3,5
1,25
3,20
+28
1,5
3,20
1,25
+28
2,5
1,85
1,75
+28
3,5
1,27
3,10
+28
ned 12:00
1,5
2,60
1,38
+28
ned 12:00
2,5
1,60
2,05
+28
ned 12:00
3,5
1,15
4,10
+28
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,15
1,55
+28
2,20
1,52
+28
sub 13:00
2,15
1,55
+28
ned 11:00
2,05
1,60
+28
ned 12:00
2,50
1,40
+28
2,25
1,50
+28
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,80
1,50
2,30
+28
2,30
1,50
1,80
+28
sub 13:00
2,03
1,50
2,07
+28
ned 11:00
2,50
1,55
1,65
+28
ned 12:00
1,75
1,55
2,35
+28
3,10
1,80
1,35
+28
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem