Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,45
3,70
7,00
1,04
2,42
1,20
2,25
+35
1,80
3,10
4,50
1,14
1,84
1,29
3,10
+34
1,60
3,40
5,50
1,09
2,10
1,24
2,60
+35
2,00
3,00
3,70
1,20
1,66
1,30
3,50
+34
3,10
3,00
2,25
1,52
1,29
1,30
4,20
+34
1,75
3,10
4,80
1,12
1,88
1,28
2,90
+34
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,10
5,00
2,15
1,55
2,35
1,70
11,00
8,00
+35
1,22
3,40
1,60
2,05
1,95
2,50
5,50
7,00
+34
1,20
3,60
1,90
1,70
2,30
2,05
7,00
7,00
+35
1,27
3,10
1,50
2,25
1,90
2,85
4,70
7,00
+34
1,50
2,25
1,35
2,70
2,05
4,10
3,10
7,00
+34
1,22
3,40
1,70
1,90
2,05
2,30
5,80
7,00
+34
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
2,50
1,40
+34
2,5
1,55
2,15
+34
3,5
1,12
4,60
+34
1,5
2,40
1,45
+34
2,5
1,50
2,25
+34
3,5
1,10
5,00
+34
1,5
2,25
1,50
+35
2,5
1,45
2,40
+35
3,5
1,07
5,60
+35
1,5
2,25
1,50
+34
2,5
1,45
2,40
+34
3,5
1,07
5,60
+34
1,5
2,25
1,50
+34
2,5
1,45
2,40
+34
3,5
1,07
5,60
+34
1,5
2,25
1,50
+35
2,5
1,45
2,40
+35
3,5
1,07
5,60
+35
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
3,10
1,27
+35
2,70
1,35
+34
3,10
1,27
+35
2,60
1,38
+34
2,90
1,30
+34
2,90
1,30
+34
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,30
1,90
3,50
+35
1,55
1,60
2,65
+34
1,40
1,70
3,00
+35
1,65
1,55
2,50
+34
2,30
1,50
1,80
+34
1,50
1,65
2,70
+34
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00