Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,70
8,00
2,55
1,40
1,93
-
-
+24
1,70
9,00
2,45
1,43
1,93
-
-
+14
1,35
10,00
3,70
1,19
2,70
-
-
+14
4,20
10,00
1,30
2,96
1,15
-
-
+21
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+6
1,40
9,00
3,50
1,21
2,52
-
-
+6
2,25
8,00
1,85
1,76
1,50
-
-
+6
ned 17:00
5,50
11,00
1,20
3,67
1,08
-
-
+6
2,50
8,00
1,70
1,90
1,40
-
-
+6
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
58,5
1,75
1,95
+21
58,5
1,95
1,75
+24
56,5
2,00
1,70
+14
54,5
1,85
1,85
+14
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
+24
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
+14
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+14
3,50
6,50
1,40
2,30
1,15
-
+21
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+6
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+6
2,15
5,50
1,97
1,55
1,45
-
+6
ned 17:00
4,20
7,00
1,30
2,60
1,10
-
+6
2,40
5,50
1,80
1,67
1,36
-
+6
Zbroj golova 1.pol.
Manje
Više
28,5
1,85
1,85
+21
28,5
1,85
1,85
+24
27,5
1,85
1,85
+14
26,5
1,85
1,85
+14
2. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
+24
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
+14
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+14
3,50
6,50
1,40
2,30
1,15
-
+21
1,35
7,00
3,60
1,12
2,45
-
+6
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+6
2,15
5,50
1,97
1,55
1,45
-
+6
ned 17:00
3,60
7,00
1,35
2,45
1,12
-
+6
2,40
5,50
1,80
1,67
1,36
-
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem