Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,25
3,20
2,80
1,32
1,49
1,25
4,20
+24
2,90
3,20
2,20
1,52
1,30
1,25
4,10
+24
1,85
3,40
3,60
1,20
1,75
1,22
3,20
+24
3,40
3,30
1,95
1,67
1,23
1,24
3,40
+24
sub 19:30
2,40
3,10
2,70
1,35
1,44
1,27
4,50
+24
2,40
3,10
2,70
1,35
1,44
1,27
4,50
+24
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,25
3,20
1,35
2,70
1,70
3,40
4,40
9,00
+24
1,35
2,70
1,25
3,20
1,70
4,40
3,40
9,00
+24
1,15
4,10
1,50
2,25
1,75
2,60
7,00
10,00
+24
1,40
2,50
1,20
3,60
1,70
5,10
3,00
9,00
+24
sub 19:30
1,35
2,70
1,40
2,50
1,90
3,40
3,80
7,00
+24
1,30
2,90
1,35
2,70
1,75
3,60
4,00
8,00
+24
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
sub 19:30
1,5
2,60
1,38
+24
sub 19:30
2,5
1,60
2,05
+24
sub 19:30
3,5
1,15
4,10
+24
1,5
2,80
1,32
+24
2,5
1,70
1,90
+24
3,5
1,20
3,60
+24
1,5
2,90
1,30
+24
2,5
1,75
1,85
+24
3,5
1,22
3,40
+24
1,5
2,90
1,30
+24
2,5
1,75
1,85
+24
3,5
1,22
3,40
+24
1,5
2,90
1,30
+24
2,5
1,75
1,85
+24
3,5
1,22
3,40
+24
1,5
3,10
1,27
+24
2,5
1,80
1,80
+24
3,5
1,25
3,20
+24
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,20
1,52
+24
2,15
1,55
+24
2,20
1,52
+24
2,20
1,52
+24
sub 19:30
2,50
1,40
+24
2,25
1,50
+24
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,80
1,50
2,30
+24
2,30
1,50
1,80
+24
1,60
1,60
2,60
+24
2,55
1,60
1,65
+24
sub 19:30
1,95
1,50
2,15
+24
1,95
1,50
2,15
+24
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem