Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+9
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+13
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+10
1,55
18,00
3,40
1,40
2,90
-
-
+21
2,15
13,00
1,75
1,84
1,54
-
-
+23
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+21
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+24
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+9
4,60
17,00
1,20
3,62
1,12
-
-
+10
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+19
1,20
17,00
4,60
1,12
3,62
-
-
+23
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,55
8,00
2,60
1,30
1,96
-
+9
1,45
8,00
2,80
1,23
2,07
-
+13
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+10
1,55
8,00
2,60
1,30
1,96
-
+21
2,05
8,00
1,85
1,63
1,50
-
+23
1,20
9,00
5,20
1,06
3,30
-
+21
1,60
8,00
2,45
1,33
1,88
-
+24
1,90
8,00
2,00
1,54
1,60
-
+9
3,60
8,50
1,30
2,53
1,13
-
+10
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+19
1,30
8,50
3,60
1,13
2,53
-
+23
2. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
1,55
8,00
2,35
1,30
1,82
-
+9
1,45
8,00
2,60
1,23
1,96
-
+13
1,50
8,00
2,50
1,26
1,90
-
+10
1,55
8,00
2,35
1,30
1,82
-
+21
1,95
8,00
1,80
1,57
1,47
-
+23
1,20
9,00
4,00
1,06
2,77
-
+21
1,60
8,00
2,20
1,33
1,73
-
+24
1,85
8,00
1,90
1,50
1,54
-
+9
3,00
8,50
1,30
2,22
1,13
-
+10
1,50
8,00
2,50
1,26
1,90
-
+19
1,30
8,50
3,00
1,13
2,22
-
+23
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
1,65
31,00
10,00
17,00
85,00
26,00
5,50
26,00
3,40
+9
1,55
32,00
12,00
17,50
90,00
30,00
5,00
30,00
4,00
+13
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+10
1,65
31,00
10,00
17,00
85,00
26,00
5,50
26,00
3,40
+21
2,55
27,00
5,75
21,00
70,00
18,50
6,25
28,00
2,15
+23
1,20
30,00
15,00
15,00
99,00
37,00
4,50
35,00
7,50
+21
1,75
30,00
9,00
17,00
75,00
25,00
5,50
25,00
3,15
+24
2,20
28,00
5,75
19,00
70,00
20,50
5,75
28,00
2,45
+9
6,00
33,00
4,65
35,00
99,00
17,00
15,50
30,00
1,35
+10
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+19
1,35
30,00
15,50
17,00
99,00
35,00
4,65
33,00
6,00
+23
Konačni pobjednik
1
2
1,40
2,50
+9
1,30
2,90
+13
1,35
2,70
+10
1,40
2,50
+21
2,00
1,65
+23
1,06
6,00
+21
1,45
2,40
+24
1,70
1,90
+9
4,10
1,15
+10
1,35
2,70
+19
1,15
4,10
+23
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke)
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem