Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,80
16,00
1,45
2,38
1,33
-
-
+15
1,65
14,00
2,30
1,48
1,98
-
-
+15
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+15
2,10
13,00
1,80
1,81
1,58
-
-
+15
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+6
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+6
5,40
18,00
1,15
4,15
1,08
-
-
+6
1,05
19,00
9,50
-
6,33
-
-
+6
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
2,60
8,00
1,55
1,96
1,30
-
+15
1,75
8,00
2,20
1,44
1,73
-
+15
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+15
2,00
8,00
1,90
1,60
1,54
-
+15
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+6
1,45
8,00
2,80
1,23
2,07
-
+6
4,00
8,50
1,25
2,72
1,09
-
+6
1,15
9,00
6,80
-
3,87
-
+6
2. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
2,35
8,00
1,55
1,82
1,30
-
+15
1,75
8,00
2,05
1,44
1,63
-
+15
1,50
8,00
2,50
1,26
1,90
-
+15
1,90
8,00
1,85
1,54
1,50
-
+15
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+6
1,45
8,00
2,60
1,23
1,96
-
+6
3,25
8,50
1,25
2,35
1,09
-
+6
1,20
9,00
4,50
1,06
3,00
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
3,40
26,00
5,50
26,00
85,00
17,00
10,00
31,00
1,65
+15
2,05
29,00
6,25
18,00
75,00
25,00
5,75
28,00
2,80
+15
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+15
2,45
28,00
5,75
20,50
70,00
19,00
5,75
28,00
2,20
+15
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+6
1,55
32,00
12,00
17,50
90,00
30,00
5,00
30,00
4,00
+6
6,80
35,00
4,30
35,00
99,00
17,00
15,00
30,00
1,30
+6
1,10
30,00
18,00
16,00
99,00
37,00
4,80
35,00
9,80
+6
Konačni pobjednik
1
2
2,50
1,40
+15
1,35
2,70
+15
1,90
1,70
+15
1,10
5,00
+6
1,30
2,90
+6
5,00
1,10
+6
1,03
8,00
+6
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke)
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem