Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,60
3,60
4,80
1,11
2,06
1,20
2,60
+21
1,90
3,60
3,20
1,24
1,69
1,19
3,30
+21
1,30
5,20
6,80
1,04
2,95
1,09
1,80
+21
1,80
3,60
3,60
1,20
1,80
1,20
3,10
+21
1,60
3,80
4,50
1,13
2,06
1,18
2,60
+21
1,75
3,70
3,70
1,19
1,85
1,19
2,90
+21
1,70
3,50
4,20
1,14
1,91
1,21
2,80
+21
1,60
3,60
4,80
1,11
2,06
1,20
2,60
+20
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,10
5,00
1,50
2,25
1,65
2,50
7,50
9,00
+21
1,15
4,10
1,35
2,70
1,55
3,10
5,60
8,50
+21
1,03
7,20
1,55
2,15
1,60
2,20
11,00
12,00
+21
1,10
5,00
1,32
2,80
1,45
3,10
6,60
8,50
+21
1,10
5,00
1,50
2,25
1,65
2,50
7,50
9,00
+21
1,10
5,00
1,35
2,70
1,50
2,95
6,80
8,50
+21
1,12
4,60
1,50
2,25
1,70
2,50
6,90
8,00
+21
1,10
5,00
1,45
2,40
1,60
2,65
7,30
9,00
+20
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
4,60
1,12
+21
2,5
2,40
1,45
+21
3,5
1,55
2,15
+21
1,5
4,10
1,15
+21
2,5
2,25
1,50
+21
3,5
1,50
2,25
+21
1,5
4,60
1,12
+21
2,5
2,40
1,45
+21
3,5
1,55
2,15
+21
1,5
3,90
1,17
+20
2,5
2,15
1,55
+20
3,5
1,45
2,40
+20
1,5
3,20
1,25
+21
2,5
1,85
1,75
+21
3,5
1,27
3,10
+21
1,5
3,80
1,18
+21
2,5
2,05
1,60
+21
3,5
1,40
2,50
+21
1,5
5,00
1,10
+21
2,5
2,50
1,40
+21
3,5
1,60
2,05
+21
1,5
3,60
1,20
+21
2,5
2,00
1,65
+21
3,5
1,35
2,70
+21
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,15
1,55
+21
1,75
1,85
+21
1,90
1,70
+21
2,10
1,57
+21
1,75
1,85
+21
2,15
1,55
+21
2,05
1,60
+20
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,40
1,70
3,00
+21
1,60
1,60
2,60
+21
1,20
2,10
4,30
+21
1,55
1,60
2,65
+21
1,40
1,70
3,00
+21
1,50
1,65
2,70
+21
1,47
1,65
2,80
+21
1,40
1,70
3,00
+20
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem