Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,60
3,10
2,10
1,67
1,25
1,33
3,80
+33
2,00
3,30
3,60
1,25
1,72
1,29
3,50
+33
3,20
3,00
2,30
1,55
1,30
1,34
4,30
+33
2,10
3,20
3,40
1,27
1,65
1,30
3,80
+33
2,25
3,10
3,20
1,30
1,57
1,32
4,20
+33
4,40
3,50
1,75
1,95
1,17
1,25
2,90
+33
1,15
7,00
15,00
-
4,77
1,07
1,30
+33
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,50
2,25
1,30
2,90
1,95
4,40
3,00
7,00
+33
1,20
3,60
1,40
2,50
1,70
3,00
5,10
9,00
+33
1,50
2,25
1,35
2,70
2,10
4,10
3,10
6,00
+33
1,22
3,40
1,40
2,50
1,70
3,10
4,80
9,00
+33
1,27
3,10
1,45
2,40
1,85
3,10
4,50
7,00
+33
1,50
2,25
1,12
4,60
1,70
7,00
2,60
10,00
+33
1,02
7,80
2,05
1,60
2,10
1,65
16,00
13,00
+33
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
pon 22:15 </