Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,60
3,80
2,30
1,54
1,43
1,22
-
+12
1,85
4,10
3,40
1,27
1,86
1,20
-
+12
sri 17:30
1,35
5,50
6,50
1,08
2,98
1,12
-
+12
sri 17:30
2,35
3,80
2,55
1,45
1,53
1,22
-
+13
2,25
3,90
2,65
1,43
1,58
1,22
-
+13
Konačni pobjednik
1
2
1,85
1,75
+12
1,50
2,25
+12
sri 17:30
1,20
3,60
+12
sri 17:30
1,75
1,85
+13
1,70
1,90
+13
Tip 1 = pobjeda domaćina, tip 2 = pobjeda gosta (uključujući produžetke i penale)
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
sri 17:30
3,5
2,30
1,55
+12
sri 17:30
4,5
1,75
1,95
+12
sri 17:30
5,5
1,35
2,90
+12
3,5
2,70
1,40
+13
4,5
1,90
1,80
+13
5,5
1,50
2,40
+13
6,5
1,15
4,50
+13
sri 17:30
3,5
2,70
1,40
+13
sri 17:30
4,5
1,90
1,80
+13
sri 17:30
5,5
1,50
2,40
+13
sri 17:30
6,5
1,15
4,50
+13
3,5
2,55
1,45
+12
4,5
1,85
1,85
+12
5,5
1,45
2,55
+12
3,5
2,55
1,45
+12
4,5
1,85
1,85
+12
5,5
1,45
2,55
+12
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
1
2
sri 17:30
-1,5
1,60
2,05
+12
-1,5
3,20
1,25
+13
sri 17:30
-1,5
3,20
1,25
+13
+1,5
1,25
3,20
+12
-1,5
2,40
1,45
+12
Domaćinu se oduzima ili dodaje broj u zagradi
1. trećina
1
X
2
1X
X2
12
3,00
2,20
2,95
1,27
1,26
1,49
+12
2,40
2,45
3,40
1,21
1,42
1,40
+12
sri 17:30
1,65
3,20
4,20
1,09
1,80
1,18
+12
sri 17:30
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+13
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem