Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,40
3,20
2,60
1,37
1,43
1,25
4,50
+19
1,70
3,70
4,00
1,16
1,92
1,19
2,80
+18
4,40
3,80
1,60
2,04
1,13
1,17
2,60
+19
1,35
4,50
6,80
1,04
2,71
1,13
1,90
+19
sub 16:00
9,00
5,00
1,25
3,21
-
1,10
1,65
+19
2,65
3,40
2,25
1,49
1,35
1,22
4,20
+19
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,27
3,10
1,32
2,80
1,70
3,60
4,10
9,00
+19
1,10
5,00
1,35
2,70
1,50
2,95
7,00
14,00
+18
1,45
2,40
1,10
5,00
1,60
8,00
2,65
12,00
+19
1,03
7,20
1,50
2,25
1,55
2,30
11,00
17,00
+19
sub 16:00
1,65
2,00
1,03
7,20
1,70
12,00
2,05
15,00
+19
1,27
3,10
1,22
3,40
1,55
4,40
3,80
11,00
+19
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
sub 16:00
1,5
4,10
1,15
+19
sub 16:00
2,5
2,25
1,50
+19
sub 16:00
3,5
1,50
2,25
+19
1,5
4,60
1,12
+18
2,5
2,40
1,45
+18
3,5
1,55
2,15
+18
1,5
5,60
1,07
+19
2,5
2,70
1,35
+19
3,5
1,65
2,00
+19
1,5
3,90
1,17
+19
2,5
2,15
1,55
+19
3,5
1,45
2,40
+19
1,5
4,10
1,15
+19
2,5
2,25
1,50
+19
3,5
1,50
2,25
+19
1,5
3,10
1,27
+19
2,5
1,80
1,80
+19
3,5
1,25
3,20
+19
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,15
1,55
+19
1,80
1,80
+18
2,00
1,65
+19
1,90
1,70
+19
sub 16:00
2,10
1,57
+19
1,85
1,75
+19
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,95
1,50
2,15
+19
1,47
1,65
2,80
+18
3,00
1,70
1,40
+19
1,22
2,00
4,00
+19
sub 16:00
4,80
2,20
1,15
+19
2,30
1,50
1,80
+19
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem