Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,00
3,30
3,20
1,25
1,62
1,23
3,50
+26
sub 19:00
2,50
3,10
2,60
1,38
1,41
1,27
-
+26
2,20
3,20
2,90
1,30
1,52
1,25
4,10
+26
1,65
3,50
4,60
1,12
1,99
1,21
2,70
+26
1,90
3,40
3,40
1,22
1,70
1,22
3,30
+26
1,90
3,30
3,50
1,21
1,70
1,23
3,30
+26
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,20
3,60
1,35
2,70
1,60
3,20
4,90
8,00
+26
sub 19:00
1,32
2,80
1,35
2,70
1,80
3,60
3,80
7,00
+26
1,25
3,20
1,40
2,50
1,75
3,10
4,50
7,50
+26
1,10
5,00
1,55
2,15
1,70
2,35
7,80
8,50
+26
1,15
4,10
1,35
2,70
1,55
3,10
5,60
8,00
+26
1,20
3,60
1,45
2,40
1,75
2,90
5,20
7,50
+26
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
3,60
1,20
+26
2,5
2,00
1,65
+26
3,5
1,35
2,70
+26
sub 19:00
1,5
2,70
1,35
+26
sub 19:00
2,5
1,65
2,00
+26
sub 19:00
3,5
1,17
3,90
+26
1,5
2,80
1,32
+26
2,5
1,70
1,90
+26
3,5
1,20
3,60
+26
1,5
3,90
1,17
+26
2,5
2,15
1,55
+26
3,5
1,45
2,40
+26
1,5
2,80
1,32
+26
2,5
1,70
1,90
+26
3,5
1,20
3,60
+26
1,5
3,20
1,25
+26
2,5
1,85
1,75
+26
3,5
1,27
3,10
+26
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,00
1,65
+26
sub 19:00
2,40
1,45
+26
2,25
1,50
+26
2,20
1,52
+26
1,85
1,75
+26
2,25
1,50
+26
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,65
1,55
2,50
+26
sub 19:00
2,03
1,50
2,07
+26
1,80
1,50
2,30
+26
1,45
1,65
2,90
+26
1,60
1,60
2,60
+26
1,60
1,60
2,60
+26
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem