Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
15,00
7,50
1,10
5,00
-
1,02
1,25
+5
15,00
7,50
1,10
5,00
-
1,02
1,25
+5
6,50
4,70
1,35
2,73
1,05
1,12
1,90
+5
6,50
4,70
1,35
2,73
1,05
1,12
1,90
+5
17,00
10,00
1,05
6,30
-
-
1,15
+4
6,50
5,30
1,30
2,92
1,04
1,08
1,80
+5
15,00
7,50
1,10
5,00
-
1,02
1,25
+5
6,50
4,70
1,35
2,73
1,05
1,12
1,90
+4
7,00
5,00
1,30
2,92
1,03
1,10
1,80
+5
15,00
7,50
1,10
5,00
-
1,02
1,25
+5
10,50
5,50
1,20
3,61
-
1,08
1,50
5,30
3,60
1,55
2,14
1,08
1,20
2,50
11,50
6,50
1,15
4,15
-
1,05
1,30
20,00
9,00
1,05
6,21
-
-
1,15
4,80
3,60
1,60
2,06
1,11
1,20
2,60
7,00
5,00
1,30
2,92
1,03
1,10
1,80
11,50
6,50
1,15
4,15
-
1,05
1,30
7,00
5,00
1,30
2,92
1,03
1,10
1,80
17,00
10,00
1,05
6,30
-
-
1,15
6,00
4,00
1,45
2,40
1,06
1,17
2,15
čet 18:30
3,60
3,30
1,90
1,72
1,21
1,24
3,30
8,40
4,50
1,30
2,93
1,01
1,13
1,80
6,30
3,80
1,45
2,37
1,05
1,18
2,15
20,00
9,00
1,05
6,21
-
-
1,15
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,90
1,70
1,01
8,30
1,90
16,00
1,72
16,00
+5
1,90
1,70
1,01
8,30
1,90
16,00
1,72
16,00
+5
1,40
2,50
1,03
7,20
1,45
10,00
2,60
12,00
+5
1,55
2,15
1,05
6,00
1,65
9,00
2,25
12,00
+5
2,25
1,50
1,01
8,30
2,25
19,00
1,52
20,00
+4
1,50
2,25
1,03
7,20
1,55
11,00
2,30
12,00
+5
1,85
1,75
1,01
8,30
1,85
15,00
1,77
16,00
+5
1,60
2,05
1,05
6,00
1,70
10,00
2,15
12,00
+4
1,55
2,15
1,03
7,20
1,60
11,00
2,20
12,00
+5
1,85
1,75
1,01
8,30
1,85
15,00
1,77
16,00
+5
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
2,5
2,90
1,30
+5
2,5
2,40
1,45
+5
2,5
2,40
1,45
+5
2,5
2,50
1,40
+5
2,5
3,20
1,25
+5
2,5
2,15
1,55
+4
2,5
3,20
1,25
+5
2,5
2,90
1,30
+5
2,5
3,20
1,25
+5
2,5
3,60
1,20
+4
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,00
1,65
+5
1,80
1,80
+5
2,05
1,60
+5
2,40
1,45
+4
1,90
1,70
+5
2,00
1,65
+5
1,90
1,70
+5
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Hendikep nogomet
1
X
2
1X
X2
12
1:0
-
4,50
1,25
3,00
-
-
+5
1:0
-
3,90
1,80
1,75
-
-
+5
1:0
-
3,80
1,90
1,70
-
-
+5
1:0
-
3,90
1,80
1,75
-
-
+5
1:0
-
4,50
1,25
3,00
-
-
+5
1:0
-
3,80
1,90
1,70
-
-
+4
1:0
-
4,50
1,25
3,00
-
-
+5
1:0
-
4,50
1,25
3,00
-
-
+5
1:0
-
3,80
1,90
1,70
-
-
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem