Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,80
3,60
3,60
1,20
1,80
1,20
3,10
+30
3,00
3,20
2,15
1,55
1,29
1,25
4,00
+30
sub 20:00
1,75
3,60
3,80
1,18
1,85
1,20
2,90
+29
ned 14:30
2,75
3,30
2,25
1,50
1,34
1,24
-
+30
2,80
3,30
2,20
1,51
1,32
1,23
4,10
+30
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,12
4,60
1,45
2,40
1,60
2,70
6,70
8,00
+30
1,30
2,90
1,20
3,60
1,55
4,70
3,50
8,00
+30
sub 20:00
1,10
5,00
1,35
2,70
1,50
2,95
6,80
8,50
+29
ned 14:30
1,30
2,90
1,25
3,20
1,60
4,20
3,60
8,00
+30
1,30
2,90
1,25
3,20
1,60
4,20
3,60
8,00
+30
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
sub 20:00
1,5
4,60
1,12
+29
sub 20:00
2,5
2,40
1,45
+29
sub 20:00
3,5
1,55
2,15
+29
1,5
3,80
1,18
+30
2,5
2,05
1,60
+30
3,5
1,40
2,50
+30
ned 14:30
1,5
3,60
1,20
+30
ned 14:30
2,5
2,00
1,65
+30
ned 14:30
3,5
1,35
2,70
+30
1,5
3,90
1,17
+30
2,5
2,15
1,55
+30
3,5
1,45
2,40
+30
1,5
3,60
1,20
+30
2,5
2,00
1,65
+30
3,5
1,35
2,70
+30
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,00
1,65
+30
1,85
1,75
+30
sub 20:00
1,75
1,85
+29
ned 14:30
2,00
1,65
+30
1,90
1,70
+30
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,55
1,60
2,65
+30
2,35
1,55
1,75
+30
sub 20:00
1,50
1,65
2,70
+29
ned 14:30
2,30
1,50
1,80
+30
2,30
1,50
1,80
+30
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem