Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,60
3,40
1,85
1,75
1,20
1,22
3,20
11,50
6,50
1,15
4,15
-
1,05
1,30
2,40
3,60
2,40
1,44
1,44
1,20
-
3,50
3,40
1,90
1,72
1,22
1,23
3,30
2,00
3,50
3,10
1,27
1,64
1,22
3,50
3,40
3,50
1,90
1,72
1,23
1,22
3,30
1,80
3,60
3,60
1,20
1,80
1,20
3,10
1,35
4,50
6,80
1,04
2,71
1,13
1,90
1,90
3,40
3,40
1,22
1,70
1,22
3,30
2,60
3,20
2,40
1,43
1,37
1,25
4,50
2,20
3,30
2,85
1,32
1,53
1,24
4,10
3,60
3,30
1,90
1,72
1,21
1,24
3,30
1,65
3,50
4,60
1,12
1,99
1,21
2,70
2,30
3,40
2,60
1,37
1,47
1,22
4,30
4,50
3,80
1,60
2,06
1,13
1,18
2,60
1,75
3,80
3,60
1,20
1,85
1,18
2,90
1,15
6,50
11,50
-
4,15
1,05
1,30
1,95
3,40
3,30
1,24
1,67
1,23
3,40
2,00
3,30
3,20
1,25
1,62
1,23
3,50
1,15
6,50
11,50
-
4,15
1,05
1,30
5,00
3,80
1,55
2,16
1,10
1,18
2,50
2,15
3,40
2,85
1,32
1,55
1,23
4,00
3,70
3,50
1,80
1,80
1,19
1,21
3,10
2,25
3,20
2,80
1,32
1,49
1,25
4,20
2,45
3,10
2,65
1,37
1,43
1,27
-
1,60
3,80
4,50
1,13
2,06
1,18
2,60
2,40
3,20
2,60
1,37
1,43
1,25
4,50
13,00
8,00
1,10
4,95
-
1,01
1,25
1,10
8,00
13,00
-
4,95
1,01
1,25
2,15
3,60
2,70
1,35
1,54
1,20
4,00
4,10
3,60
1,70
1,92
1,15
1,20
2,80
3,70
3,50
1,80
1,80
1,19
1,21
3,10
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem