Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,70
3,50
2,20
1,52
1,35
1,21
4,10
+14
1,40
4,30
6,20
1,06
2,54
1,14
2,10
+15
2,30
3,40
2,60
1,37
1,47
1,22
4,30
+14
4,20
3,70
1,65
1,97
1,14
1,18
2,70
+14
2,95
3,60
2,00
1,62
1,29
1,19
3,50
+15
1,50
4,50
4,50
1,12
2,25
1,12
2,30
+15
1,55
4,00
4,50
1,12
2,12
1,15
2,50
+15
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,27
3,20
1,20
3,60
1,50
4,60
3,80
8,50
+14
1,05
6,00
1,50
2,25
1,60
2,35
9,00
11,00
+15
1,20
3,60
1,25
3,20
1,50
3,80
4,50
7,50
+14
1,40
2,50
1,10
5,00
1,55
7,00
2,75
9,50
+14
1,25
3,20
1,15
4,10
1,45
5,20
3,70
8,50
+15
1,05
6,00
1,40
2,50
1,50
2,65
8,40
10,00
+15
1,07
5,60
1,40
2,50
1,50
2,70
7,90
10,00
+15
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
5,00
1,10
+14
2,5
2,50
1,40
+14
3,5
1,60
2,05
+14
1,5
5,60
1,07
+15
2,5
2,70
1,35
+15
3,5
1,65
2,00
+15
1,5
5,00
1,10
+15
2,5
2,50
1,40
+15
3,5
1,60
2,05
+15
1,5
4,60
1,12
+14
2,5
2,40
1,45
+14
3,5
1,55
2,15
+14
1,5
4,60
1,12
+14
2,5
2,40
1,45
+14
3,5
1,55
2,15
+14
1,5
5,60
1,07
+15
2,5
2,70
1,35
+15
3,5
1,65
2,00
+15
1,5
5,60
1,07
+15
2,5
2,70
1,35
+15
3,5
1,65
2,00
+15
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
1,70
1,90
+14
1,90
1,70
+15
1,75
1,85
+14
1,85
1,75
+14
1,65
2,00
+15
1,90
1,70
+15
1,90
1,70
+15
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Ishod bez neriješenog
1
2
2,20
1,52
+14
1,12
4,60
+15
1,60
2,05
+14
3,20
1,25
+14
2,45
1,42
+15
1,17
3,90
+15
1,20
3,60
+15
tip x - koeficijent 1,00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem