Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,90
3,20
2,20
1,52
1,30
1,25
4,10
+19
2,55
3,10
2,55
1,40
1,40
1,28
-
+18
2,30
3,10
2,85
1,32
1,48
1,27
4,30
+19
1,75
3,30
4,20
1,14
1,85
1,24
2,90
+19
2,00
3,10
3,40
1,22
1,62
1,26
3,50
+19
2,00
3,10
3,40
1,22
1,62
1,26
3,50
+19
2,55
3,10
2,55
1,40
1,40
1,28
-
+18
2,00
3,10
3,40
1,22
1,62
1,26
3,50
+19
1,85
3,20
3,90
1,17
1,76
1,25
3,20
+19
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,45
2,40
1,25
3,20
1,80
4,60
3,00
7,50
+19
1,38
2,60
1,38
2,60
1,90
3,60
3,60
6,50
+18
1,27
3,10
1,40
2,50
1,80
3,20
4,30
7,00
+19
1,20
3,60
1,60
2,05
1,90
2,45
5,80
7,00
+19
1,27
3,10
1,50
2,25
1,90
2,85
4,70
7,00
+19
1,20
3,60
1,50
2,25
1,80
2,70
5,40
7,50
+19
1,35
2,70
1,35
2,70
1,80
3,70
3,70
6,50
+18
1,27
3,10
1,50
2,25
1,90
2,85
4,70
7,00
+19
1,20
3,60
1,55
2,15
1,85
2,60
5,60
7,00
+19
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
2,70
1,35
+19
2,5
1,65
2,00
+19
3,5
1,17
3,90
+19
1,5
2,70
1,35
+19
2,5
1,65
2,00
+19
3,5
1,17
3,90
+19
1,5
2,50
1,40
+19
2,5
1,55
2,15
+19
3,5
1,12
4,60
+19
1,5
2,70
1,35
+19
2,5
1,65
2,00
+19
3,5
1,17
3,90
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
1,5
2,50
1,40
+18
2,5
1,55
2,15
+18
3,5
1,12
4,60
+18
1,5
2,50
1,40
+19
2,5
1,55
2,15
+19
3,5
1,12
4,60
+19
1,5
2,60
1,38
+18
2,5
1,60
2,05
+18
3,5
1,15
4,10
+18
1,5
2,50
1,40
+19
2,5
1,55
2,15
+19
3,5
1,12
4,60
+19
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,40
1,45
+19
2,60
1,38
+18
2,40
1,45
+19
2,70
1,35
+19
2,60
1,38
+19
2,40
1,45
+19
2,50
1,40
+18
2,60
1,38
+19
2,50
1,40
+19
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,30
1,50
1,80
+19
2,05
1,50
2,05
+18
1,85
1,50
2,25
+19
1,50
1,65
2,70
+19
1,65
1,55
2,50
+19
1,65
1,55
2,50
+19
2,05
1,50
2,05
+18
1,65
1,55
2,50
+19
1,60
1,60
2,60
+19
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem