Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,20
3,10
3,00
1,29
1,52
1,27
4,10
+19
2,15
3,10
3,10
1,27
1,55
1,27
4,00
+19
sri 22:00
2,30
3,00
2,90
1,30
1,47
1,28
4,30
+18
2,25
3,10
2,90
1,30
1,50
1,27
4,20
+19
1,40
4,00
6,80
1,04
2,52
1,16
2,10
+19
1,65
3,40
4,80
1,11
1,99
1,23
2,70
+19
1,75
3,20
4,40
1,13
1,85
1,25
2,90
+19
1,95
3,30
3,40
1,23
1,67
1,24
3,40
+19
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,25
3,20
1,40
2,50
1,75
3,20
4,50
8,00
+19
1,22
3,40
1,35
2,70
1,65
3,30
4,60
10,00
+19
sri 22:00
1,27
3,10
1,38
2,60
1,75
3,30
4,30
9,00
+18
1,27
3,10
1,45
2,40
1,85
3,10
4,50
8,00
+19
1,05
6,00
1,80
1,80
1,90
1,90
11,00
11,00
+19
1,15
4,10
1,65
2,00
1,90
2,30
7,00
9,00
+19
1,20
3,60
1,60
2,05
1,90
2,45
5,80
8,00
+19
1,20
3,60
1,40
2,50
1,70
3,00
5,10
9,00
+19
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1,5
3,40
1,22
+19
2,5
1,90
1,70
+19
3,5
1,30
2,90
+19
1,5
2,50
1,40
+19
2,5
1,55
2,15
+19
3,5
1,12
4,60
+19
1,5
2,90
1,30
+19
2,5
1,75
1,85
+19
3,5
1,22
3,40
+19
1,5
2,60
1,38
+19
2,5
1,60
2,05
+19
3,5
1,15
4,10
+19
1,5
2,80
1,32
+19
2,5
1,70
1,90
+19
3,5
1,20
3,60
+19
1,5
2,70
1,35
+19
2,5
1,65
2,00
+19
3,5
1,17
3,90
+19
1,5
2,90
1,30
+19
2,5
1,75
1,85
+19
3,5
1,22
3,40
+19
sri 22:00
1,5
2,80
1,32
+18
sri 22:00
2,5
1,70
1,90
+18
sri 22:00
3,5
1,20
3,60
+18
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,05
1,60
+19
sri 22:00
2,25
1,50
+18
2,50
1,40
+19
2,40
1,45
+19
2,60
1,38
+19
2,70
1,35
+19
2,20
1,52
+19
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,80
1,50
2,30
+19
1,75
1,55
2,35
+19
sri 22:00
1,85
1,50
2,25
+18
1,80
1,50
2,30
+19
1,25
1,95
3,70
+19
1,45
1,65
2,90
+19
1,50
1,65
2,70
+19
1,65
1,60
2,55
+19
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem