Osnovna ponuda
1
2
1,20
4,00
+14
2,70
1,40
+14
1,40
3,50
+14
2,20
1,85
+11
1,25
3,60
+14
2,70
1,40
+14
6,80
1,07
+14
1,30
3,20
+13
1,45
2,55
+14
2,00
1,70
+13
2,00
1,70
+13
2,20
1,60
+14
2,70
1,40
+13
4,00
1,20
+14
4,70
1,15
+14
1. set
1
2
1,25
3,55
+14
2,55
1,45
+14
1,40
2,70
+14
1,90
1,80
+11
1,30
3,20
+14
2,55
1,45
+14
5,30
1,12
+14
1,35
2,90
+13
1,50
2,40
+14
1,95
1,75
+13
1,95
1,75
+13
2,10
1,65
+14
2,55
1,45
+13
3,55
1,25
+14
4,00
1,20
+14
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
1,35
10,00
6,00
5,00
+14
2,10
6,50
6,50
2,40
+13
3,60
5,50
7,50
1,65
+14
1,60
7,50
5,50
3,80
+14
2,40
6,50
6,50
2,10
+11
1,45
9,00
5,50
4,60
+14
3,60
5,50
7,50
1,65
+14
8,50
6,50
17,00
1,14
+14
1,55
7,50
5,50
4,10
+13
1,70
7,50
5,50
3,30
+14
2,40
6,50
6,50
2,10
+13
2,40
6,50
6,50
2,10
+13
2,60
6,00
7,00
2,00
+14
3,60
5,50
7,50
1,65
+13
5,00
6,00
10,00
1,35
+14
6,50
6,20
11,00
1,25
+14
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
1,45
4,00
7,00
8,00
+14
2,80
3,50
3,50
3,70
+13
5,00
4,50
3,50
2,00
+14
1,80
3,75
5,00
5,50
+14
3,40
3,50
3,50
3,00
+11
1,60
3,75
6,00
6,50
+14
5,00
4,50
3,50
2,00
+14
14,00
10,00
5,50
1,17
+14
1,70
3,75
5,50
6,00
+13
2,10
3,50
4,50
4,50
+14
3,70
3,50
3,50
2,80
+13
3,70
3,50
3,50
2,80
+13
4,20
3,75
3,50
2,40
+14
5,00
4,50
3,50
2,00
+13
8,00
7,00
4,00
1,45
+14
11,00
8,00
4,50
1,30
+14
Broj setova
2SET
3SET
1,30
2,90
+14
1,50
2,25
+14
1,45
2,40
+14
1,65
2,00
+11
1,35
2,70
+14
1,45
2,40
+14
1,10
5,00
+14
1,45
2,40
+13
1,55
2,15
+14
1,60
2,05
+13
1,60
2,05
+13
1,55
2,15
+14
1,35
2,70
+14
1,25
3,20
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem