Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,45
4,20
5,50
1,08
2,38
1,15
2,15
+30
pet 20:45
3,50
3,50
1,85
1,75
1,21
1,21
3,20
+31
3,80
3,60
1,75
1,85
1,18
1,20
2,90
+31
2,25
3,20
2,80
1,32
1,49
1,25
4,20
+31
4,30
3,70
1,65
1,99
1,14
1,19
2,70
+31
1,35
4,70
6,30
1,05
2,69
1,11
1,90
+31
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,05
6,00
1,50
2,25
1,60
2,35
9,00
14,00
+30
pet 20:45
1,45
2,40
1,15
4,10
1,65
6,00
2,75
10,00
+31
1,45
2,40
1,12
4,60
1,60
7,00
2,70
12,00
+31
1,25
3,20
1,30
2,90
1,65
3,70
4,20
10,00
+31
1,55
2,15
1,10
5,00
1,70
8,00
2,35
11,00
+31
1,03
7,20
1,50
2,25
1,55
2,30
11,00
17,00
+31
1 - prvi tim, 2 - drugi tim, D - daje gol na utakmici, N - ne daje gol na utakmici
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
pet 20:45
1,5
3,20
1,25
+31
pet 20:45
2,5
1,85
1,75
+31
pet 20:45
3,5
1,27
3,10
+31
1,5
3,60
1,20
+31
2,5
2,00
1,65
+31
3,5
1,35
2,70
+31
1,5
4,60
1,12
+30
2,5
2,40
1,45
+30
3,5
1,55
2,15
+30
1,5
3,80
1,18
+31
2,5
2,05
1,60
+31
3,5
1,40
2,50
+31
1,5
3,40
1,22
+31
2,5
1,90
1,70
+31
3,5
1,30
2,90
+31
1,5
5,60
1,07
+31
2,5
2,70
1,35
+31
3,5
1,65
2,00
+31
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
2,00
1,65
+30
pet 20:45
2,10
1,57
+31
1,90
1,70
+31
2,15
1,55
+31
1,90
1,70
+31
DA = oba daju gol i 3 ili više golova na utakmici, NE = ostalo
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,30
1,90
3,50
+30
pet 20:45
2,60
1,60
1,60
+31
2,70
1,65
1,50
+31
1,80
1,50
2,30
+31
2,90
1,65
1,45
+31
1,22
2,00
4,00
+31
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - koeficijent 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem