EHF kup (ž)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,55
9,00
2,85
1,32
2,16
-
-
1,65
6,00
2,65
1,30
1,85
-
1,80
21,00
8,00
15,00
55,00
18,00
6,00
21,00
4,30
1,85
1,85
+4
1,40
8,50
3,60
1,20
2,53
-
-
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
1,85
1,85
+4
1,35
10,00
3,70
1,19
2,70
-
-
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
1,85
1,85
+4
1,30
9,00
4,30
1,14
2,91
-
-
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
1,85
1,85
+4
11,00
15,00
1,05
6,35
-
-
-
8,50
8,00
1,10
4,12
-
-
15,00
28,00
9,00
50,00
90,00
14,50
39,00
28,00
1,12
1,85
1,85
+4
1,01
17,00
16,00
-
8,24
-
-
1,02
12,00
11,00
-
-
-
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
1,85
1,85
+4
1,35
9,00
3,90
1,17
2,72
-
-
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
1,85
1,85
+4
1,15
11,00
6,70
1,04
4,16
-
-
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
1,85
1,85
+4
Švedska 1 (ž)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
2,40
7,50
1,80
1,82
1,45
-
-
2,20
5,50
1,95
1,57
1,45
-
3,00
20,00
5,00
16,50
40,00
15,50
6,00
20,00
2,30
1,85
1,85
+4
11,00
15,00
1,05
6,35
-
-
-
8,50
8,00
1,10
4,12
-
-
15,00
28,00
9,00
50,00
90,00
14,50
39,00
28,00
1,12
1,85
1,85
+4
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
1,85
1,85
+4
2,90
8,50
1,55
2,16
1,31
-
-
2,65
6,00
1,65
1,85
1,30
-
4,30
21,00
6,00
18,00
55,00
15,00
8,00
21,00
1,80
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem