1,70
1,90
1,02
9,00
5,00
1,10
2,05
1,60
1,50
2,25
1,05
6,30
Liga Pro (m)
Osnovna ponuda
1
2
1,90
1,70
2,25
1,50
2,90
1,30
1,90
1,70
1,90
1,70
4,10
1,15
1,40
2,50
1,80
1,80
2,15
1,55
1,30
2,90
1,50
2,25
1,55
2,15
1,25
3,20
1,80
1,80
1,10
5,00
1,60
2,05
2,05
1,60
1,70
1,90
2,90
1,30
1,80
1,80
2,40
1,45
2,00
1,65
2,00
1,65
1,35
2,70
2,05
1,60
1,30
2,90
4,10
1,15
1,80
1,80
2,50
1,40
Rusija
Setka Cup (m)
Osnovna ponuda
1
2
1,50
2,25
1,90
1,70
2,70
1,35
1,80
1,80
1,55
2,15
1,70
1,90
1,90
1,70
2,40
1,45
1,60
2,05
1,80
1,80
1,80
1,80
1,70
1,90
2,25
1,50
1,85
1,75
3,20
1,25
2,25
1,50
1,90
1,70
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,70
1,80
1,80
1,50
2,25
1,70
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,25
3,20
2,25
1,50
1,65
2,00
2,00
1,65
1,70
1,90
1,50
2,25
2,00
1,65
2,70
1,35
1,60
2,05
1,80
1,80
1,80
1,80
1,50
2,25
1,80
1,80
1,80
1,80
2,40
1,45
2,15
1,55
1,80
1,80
Setka Cup (ž)
Osnovna ponuda
1
2
1,80
1,80
1,90
1,70
1,55
2,15
2,00
1,65
1,70
1,90
1,80
1,80
1,90
1,70
1,65
2,00
1,25
3,20
1,40
2,50
1,50
2,25
1,90
1,70
TT Cup (m)
Osnovna ponuda
1
2
1,30
2,90
2,00
1,65
1,65
2,00
1,70
1,90
1,65
2,00
1,50
2,25
1,65
2,00
1,70
1,90
1,55
2,15
1,25
3,20
1,40
2,50
1,60
2,05
1,50
2,25
1,90
1,70
1,70
1,90
2,05
1,60
2,00
1,65
1,55
2,15
1,20
3,60
1,65
2,00
1,25
3,20
2,15
1,55
1,60
2,05
1,80
1,80
2,05
1,60
1,70
1,90
1,30
2,90
2,05
1,60
1,80
1,80
2,70
1,35
1,80
1,80
1,50
2,25
1,50
2,25
1,55
2,15
2,00
1,65
1,65
2,00
1,40
2,50
1,65
2,00
1,60
2,05
1,35
2,70
1,80
1,80
2,70
1,35
2,25
1,50
1,60
2,05
1,90
1,70
2,00
1,65
1,65
2,00
2,15
1,55
1,30
2,90
3,20
1,25
1,80
1,80
1,90
1,70
1,55
2,15
1,65
2,00
1,90
1,70
1,85
1,75
2,15
1,55
1,90
1,70
1,50
2,25
1,65
2,00
2,15
1,55
1,55
2,15
1,50
2,25
3,60
1,20
2,25
1,50
1,25
3,20
2,00
1,65
2,05
1,60
2,15
1,55
1,80
1,80
1,35
2,70
1,50
2,25
1,55
2,15
1,80
1,80
2,05
1,60
1,55
2,15
Ukrajina
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pregledavanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korištenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korištenje kolačića.
Što je "kolačić"? Razumijem