Bonus tip - Nogomet
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
4,50
4,00
1,90
2,10
1,30
1,35
3,40
1,40
2,50
1,15
4,10
1,60
5,80
2,90
11,00
2,5
2,20
1,60
1,90
1,70
2,60
1,60
1,60
+53
1,80
3,80
5,50
1,20
2,30
1,35
3,20
1,12
4,60
1,50
2,25
1,70
2,50
7,00
11,00
2,5
1,95
1,75
2,15
1,55
1,50
1,65
2,70
+70
4,20
3,80
2,00
2,00
1,30
1,35
3,50
1,35
2,70
1,15
4,10
1,60
5,60
3,20
12,00
2,5
2,10
1,65
2,00
1,65
2,60
1,60
1,60
+51
4,00
3,20
2,30
1,80
1,35
1,45
4,50
1,55
2,15
1,30
2,90
2,10
4,50
2,80
7,00
2,5
1,50
2,40
2,70
1,35
2,30
1,50
1,80
+51
1,35
6,00
11,00
1,10
4,00
1,20
1,90
1,03
8,00
1,40
2,50
1,50
2,60
12,00
20,00
3,5
2,00
1,65
1,65
2,00
1,20
2,10
4,30
+70
7,00
4,00
1,65
2,55
1,15
1,35
2,70
1,65
2,00
1,15
4,10
1,90
7,00
2,30
9,00
2,5
1,85
1,85
2,50
1,40
3,00
1,70
1,40
+51
Bonus tip - Rukomet
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
Hendikep
1
2
1,45
11,00
4,60
1,30
3,25
-
-
50,5
1,90
1,80
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
-2,5
1,75
1,95
+14
Bonus tip - Tenis
Osnovna ponuda
1
2
1. set
1
2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Hendikep gemova
1
2
Zbroj gemova
MANJE
VIŠE
3,30
1,45
2,55
1,45
4,90
4,70
3,50
2,00
+2,5
1,85
1,85
24,5
1,85
1,85
+10
Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,45
4,80
10,00
1,10
3,25
1,25
2,10
sub 15:00
9,00
4,50
1,50
3,00
1,10
1,30
2,30
1,65
-
2,55
-
-
-
-
1,60
-
2,70
-
-
-
-
10,00
4,80
1,45
3,25
1,10
1,25
2,10
1,70
3,80
6,80
1,15
2,40
1,35
2,80
12,00
5,80
1,35
4,00
1,10
1,20
1,80
11,00
5,20
1,40
3,50
1,10
1,25
2,00
10,00
5,50
1,40
3,50
1,10
1,20
1,90
1,35
20,00
4,80
1,25
4,00
-
-
Nogomet - Liga prvaka
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
3,70
3,40
2,05
1,77
1,28
1,32
3,70
1,40
2,50
1,20
3,60
1,75
5,10
3,00
9,00
2,5
1,90
1,80
2,15
1,55
2,40
1,55
1,70
+35
11,00
5,20
1,30
3,53
1,04
1,16
1,80
1,90
1,70
1,05
6,30
2,10
12,00
1,80
11,00
3,5
1,55
2,15
2,30
1,48
4,30
2,10
1,20