Bonus tip - Nogomet
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,95
3,80
4,60
1,30
2,10
1,35
3,30
1,15
4,10
1,45
2,40
1,70
2,80
6,00
10,00
2,5
1,90
1,80
2,05
1,60
1,60
1,60
2,60
+50
6,00
3,80
1,75
2,35
1,20
1,35
3,00
1,50
2,25
1,15
4,10
1,75
7,00
2,60
10,00
2,5
1,95
1,75
2,15
1,55
2,80
1,65
1,47
+53
7,20
4,60
1,55
2,85
1,15
1,25
2,50
1,60
2,05
1,10
5,00
1,75
8,00
2,30
10,00
2,5
1,95
1,75
2,25
1,50
3,30
1,85
1,32
+42
1,45
4,80
10,00
1,10
3,25
1,25
2,20
1,05
6,00
2,15
1,55
2,30
1,65
13,00
10,00
2,5
1,75
1,95
2,70
1,35
1,25
1,95
3,70
+53
3,80
4,20
2,00
2,00
1,35
1,30
3,60
1,35
2,70
1,15
4,10
1,55
5,60
3,20
11,00
3,5
1,50
2,25
1,80
1,80
2,55
1,60
1,65
+56
Bonus tip - Tenis
Osnovna ponuda
1
2
1. set
1
2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
2SET
3SET
3,00
1,50
2,40
1,50
3,30
5,50
7,50
1,70
4,50
4,50
3,50
2,10
1,50
2,30
+16
1,90
2,10
1,85
1,85
2,20
6,50
6,50
2,20
3,10
3,50
3,50
3,30
1,65
2,00
+13
Bonus tip - Košarka
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
2. Poluvrijeme
1
X
2
1X
X2
12
Poluvrijeme/Kraj
1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2
Konačni pobjednik
1
2
1,40
20,00
4,20
1,30
3,50
-
-
1,40
8,00
3,15
1,19
2,26
-
1,40
8,00
2,70
1,19
2,02
-
1,50
32,00
12,00
17,50
95,00
31,00
4,60
35,00
4,50
1,25
3,20
+23
Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,90
3,50
5,40
1,20
2,10
1,40
3,30
1,85
3,80
5,10
1,25
2,20
1,35
3,20
sub 15:30
1,30
6,20
15,00
1,05
4,50
1,20
1,70
2,00
3,60
4,50
1,30
2,00
1,35
3,60
1,30
6,70
13,00
1,05
4,40
1,20
1,70
1,60
4,10
7,60
1,15
2,70
1,30
2,60
1,20
15,00
10,00
1,10
6,00
-
-
2,85
-
1,55
-
-
-
-
1,45
-
3,30
-
-
-
-
Nogomet - Liga prvaka
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbroj golova
MANJE
VIŠE
Oba daju gol i 3+
Da
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,60
4,00
5,80
1,14
2,37
1,25
2,60
1,10
5,00
1,40
2,50
1,60
2,75
7,00
13,00
3,5
1,65
2,00
1,85
1,75
1,40
1,70
3,00
+36
2,00
3,60
3,70
1,29
1,82
1,30
3,50
1,20
3,60
1,30
2,90
1,60
3,50
4,70
11,00
2,5
2,20
1,60
1,90
1,70
1,65
1,55
2,50
+36
1,60
4,00
5,60
1,14
2,33
1,24
2,60
1,10
5,00
1,50
2,25
1,65
2,50
8,00
11,00
2,5
2,20
1,60
2,10
1,57
1,40
1,70
3,00
+36
2,10
3,50
3,50
1,31
1,75
1,31
3,80
1,20
3,60
1,35
2,70
1,65
3,30
4,90
10,00
2,5
1,95
1,75
2,00
1,65
1,75
1,55
2,35